Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

17:38 18/06/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022

17:36 16/03/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022

17:35 10/03/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2022
Triển khai thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

17:31 09/03/2022

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 5 Khoá XX về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Để thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh triển khai và chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

V/v báo cáo kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2021

V/v báo cáo kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2021

21:02 13/11/2021

V/v báo cáo kết quả chấm điểm cải cách hành chính năm 2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

14:14 05/10/2021

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

14:15 04/10/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2021

14:13 15/09/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý III năm 2021
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

14:12 30/06/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh

14:05 30/06/2021

Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 405

Tổng số lượt xem: 1813043