Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Ba Tơ họp Tiểu Ban nội dung và thi đua khen thưởng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

​Ba Tơ họp Tiểu Ban nội dung và thi đua khen thưởng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

09:15 09/05/2019

​Sáng 09/5/2019, tại Phòng họp UBND huyện Ba Tơ, ông Trần Trung Triết, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng Tiểu Ban nội dung và thi đua- khen thưởng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ III năm 2019 chủ trì cuộc họp lần 2. Các Thành viên Tiểu Ban nội dung và thi đua – khen thưởng theo Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 14/3/2019 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã tham gia dự họp.
 ​Xã Ba Liên và xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ Hội nghị liên tịch chọn cử đại biểu chính thức dự Đại hội DTTS huyện lần thứ III năm 2019

​Xã Ba Liên và xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ Hội nghị liên tịch chọn cử đại biểu chính thức dự Đại hội DTTS huyện lần thứ III năm 2019

11:23 06/05/2019

​Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-BCĐ ngày 13/3/2019 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Ba Tơ về việc bầu, chọn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ba Tơ lần thứ III năm 2019, UBND các xã trong huyện Ba Tơ đã tổ chức Hội nghị liên tịch để chọn cử Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ba Tơ lần thứ III- năm 2019. Theo đó:
​Ba Tơ họp Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số để phân bổ kinh phí

​Ba Tơ họp Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số để phân bổ kinh phí

09:20 26/04/2019

​Chiều 25/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện Ba Tơ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số (Ban Chỉ đạo) ông Trần Trung Triết đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo. Tham dự họp có các Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 314 /QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo và công chức phòng Dân tộc huyện.
 ​Huyện Ba Tơ phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội DTTS huyện lần thứ III năm 2019

​Huyện Ba Tơ phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội DTTS huyện lần thứ III năm 2019

09:43 25/04/2019

​Căn cứ Thông báo kết luận số 717-TB/HU ngày 22/4/2019 của BTV huyện ủy Ba Tơ về việc thống nhất một số nội dung, chương trình Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Ba Tơ lần thứ III, năm 2019; ngày 25/4/2019 Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội huyện ban hành Hướng dẫn số 13/HD-BCĐ về Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị chọn cử đại biểu dự Đại hội các DTTS huyện Ba Tơ lần thứ III năm 2019. Hướng dẫn Quy định về điều kiện tổ chức Hội nghị; thành phần, cơ cấu, tiêu chí; công tác thi đua - khen thưởng; thời gian tổ chức Hội nghị và phân bổ 150 đại biểu chính thức cho các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị bầu chọn về dự Đại hội huyện, như sau: ​
​Huyện Tây Trà phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

​Huyện Tây Trà phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

04:16 19/04/2019

​Ngày 16/4/2019, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội huyện Tây Trà đã ban hành Thông báo số 03/TB-BCĐ về phân bổ số lượng đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Tây Trà lần thứ III năm 2019. Theo đó, quy định bầu xét chọn đại biểu phải đảm bảo thành phần, độ tuổi, giới tính, lĩnh vực; đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận từ cơ sở và phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội DTTS lần thứ III- năm 2019 phải là người DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện, gồm:
​Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tây Trà họp lần thứ hai

​Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tây Trà họp lần thứ hai

07:18 13/04/2019

​Sáng ngày 12/4/2019, tại Phòng họp trụ sở UBND huyện Tây Trà, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo ông Đỗ Đình Phương đã chủ trì phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III- năm 2019 (Ban Chỉ đạo). Tham dự họp có các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 228/QĐ-UBND, ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tây Trà về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo.
​Huyện Sơn Hà phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

​Huyện Sơn Hà phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

10:02 12/04/2019

Ngày 12/4/2019, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Sơn Hà bà Đinh Thị Thanh Hường đã ban hành Thông báo số 13/TB-BCĐ Về việc phân bổ 150 đại biểu chính thức cho các cơ quan, đơn vị, Thị trấn Di Lăng và các xã trong huyện để bầu chọn cử đại biểu vệ dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sơn Hà lần thứ III năm 2019. Theo đó, 150 đại biểu chính thức dự Đại hội huyện Sơn Hà được phân bổ như sau:
​Huyện Trà Bồng phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

​Huyện Trà Bồng phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

10:57 11/04/2019

​Căn cứ Thông báo số 804-TB-HU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng; ngày 10/4/2019 Phó Chủ tịch UND huyện Trà Bồng, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Trà Bồng ông Hồ Văn Thịnh đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-BCĐ về việc phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Trà Bồng lần thứ III năm 2019. Huyện Trà Bồng là huyện thứ hai của tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định phân bổ 150 đại biểu chính thức cho các cơ quan, đơn vị, thị trấn, xã để xét chọn cử đại biểu dự Đại hội DTTS huyện Trà Bồng lần thứ III- năm 2019. 150 đại biểu chính thức dự Đại hội huyện Trà Bồng được phân bổ như sau:
​Huyện Trà Bồng họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

​Huyện Trà Bồng họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

09:04 09/04/2019

​Chiều nay 09/4/2019, tại Phòng họp trụ sở UBND huyện Trà Bồng ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III- năm 2019 (Ban Chỉ đạo). Tham dự họp có các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 422/QĐ-UBND, ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng.
​Huyện Tây Trà ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

​Huyện Tây Trà ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

04:21 31/03/2019

​Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019, ngày 28/3/2019 Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tây Trà ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ về Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ III năm 2019.​
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 517

Tổng số lượt xem: 1807835