Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Huyện Trà Bồng ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

​Huyện Trà Bồng ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

05:45 29/03/2019

​Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019, ngày 26/3/2019 UBND huyện Trà Bồng ban hành Kế hoạch số 611/KH-UBND về Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ III năm 2019.​
​Huyện Minh Long phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội DTTS huyện lần thứ III năm 2019

​Huyện Minh Long phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội DTTS huyện lần thứ III năm 2019

07:51 23/03/2019

​Ngày 13/3/2019, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội huyện Minh Long đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-BCĐ về việc bầu, chọn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu DTTS huyện Minh Long lần thứ III năm 2019. Huyện Minh Long là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi có văn bản Hướng dẫn Quy định về phạm vi, nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu được bầu chọn phải đảm bảo cơ cấu theo thành phần, độ tuổi, giới tính, lĩnh vực; đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận từ cơ sở và phân bổ 150 đại biểu chính thức dự Đại hội DTTS lần thứ III- năm 2019 phải là người DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện, gồm:
​Huyện Tây Trà họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

​Huyện Tây Trà họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

09:15 22/03/2019

​ Sáng nay ngày 22/3/2019, tại Phòng họp trụ sở UBND huyện Tây Trà ông Đỗ Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III- năm 2019 (Ban Chỉ đạo). Tham dự họp có các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 151/QĐ-UBND, ngày 14/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tây Trà.
​Huyện Trà Bồng họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

​Huyện Trà Bồng họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

10:08 21/03/2019

​Sáng nay ngày 21/3/2019, tại Phòng họp trụ sở UBND huyện Trà Bồng ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III- năm 2019 (Ban Chỉ đạo). Tham dự họp có các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 422/QĐ-UBND, ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng.
​Huyện Sơn Hà họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - năm 2019

​Huyện Sơn Hà họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - năm 2019

08:47 20/03/2019

​Chiều nay ngày 20/3/2019, tại Phòng họp trụ sở UBND huyện Sơn Hà đã diễn ra Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III- năm 2019 (Ban Chỉ đạo) do bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự họp có ông Dương Viết Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban; các Phó Trưởng ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà.​
​Huyện Trà Bồng thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III- năm 2019

​Huyện Trà Bồng thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III- năm 2019

08:55 19/03/2019

​Ngày 12/3/2019, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Trà Bồng lần thứ III- năm 2019 (Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo do ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; ông Phùng Tấn Nhỏ, Chánh Văn phòng huyện làm Phó Trưởng ban; ông Hồ Văn Dũng, Trưởng phòng Dân tộc huyện làm Phó Trưởng ban thường trực và 17 thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, Hội đoàn thể huyện có liên quan.
​Huyện Sơn Hà thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - năm 2019

​Huyện Sơn Hà thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III - năm 2019

09:21 15/03/2019

Ngày 13/3/2019, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sơn Hà lần thứ III - năm 2019 (Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo do bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban; ông Dương Viết Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó Trưởng ban; ông Đinh Văn Chi, Trưởng phòng Dân tộc huyện làm Phó Trưởng ban thường trực; 10 thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, Hội đoàn thể huyện có liên quan. Và 14 Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong huyện.​
Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ III - năm 2019 họp Phiên thứ Nhất

Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ III - năm 2019 họp Phiên thứ Nhất

02:34 11/03/2019

​Sáng ngày 05/3/2019, tại Phòng họp trụ sở UBND huyện Ba Tơ đã diễn ra Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III- năm 2019 (Ban Chỉ đạo) do ông Trần Trung Triết, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự họp có các Phó Trưởng ban Chỉ đạo và thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan Thường trực HĐND, Đảng, chính quyền, Mặt trận, Hội đoàn thể huyện có liên quan.
Quảng Ngãi thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III - năm 2019

Quảng Ngãi thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III - năm 2019

07:25 08/03/2019

​Ngày 28/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III - năm 2019.
Quảng Ngãi: Chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III, năm 2019

Quảng Ngãi: Chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III, năm 2019

09:45 13/02/2019

​Ngày 18/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 350/UBND-KT về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III, năm 2019. Theo đó:
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 562

Tổng số lượt xem: 1807955