Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế- xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Quảng Ngãi công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế- xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

16:20 14/09/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3349/UBND-KT ngày 21/7/2020 về việc công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019 và hoàn thiện báo cáo thống kê công tác dân tộc và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 878/UBDT-KHTC ngày 20/7/2020 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi công bố kết quả điều tra kinh tế - xã hội 53 DTTS tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 với các nội dung sau:

Visitor Statistic

Currently Online: 2243

Total Visit: 4879582