Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc tuần thứ 51 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 18/12/2023 - 24/12/2023 17/12/2023 Tải về
2 Lịch làm việc tuần thứ 50 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày11/12/2023 - 17/12/2023 17/12/2023 Tải về
3 Lịch làm việc tuần thứ 49 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 04/12/2023 - 10/12/2023 04/12/2023 Tải về
4 Lịch làm việc tuần thứ 48 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 27/11/2023-03/12/2023 27/11/2023 Tải về
5 Lịch làm việc tuần thứ 47 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 20/11/2023-26/11/2023 20/11/2023 Tải về
6 Lịch làm việc tuần thứ 46 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 13/11/2023-19/11/2023 13/11/2023 Tải về
7 Lịch làm việc tuần thứ 45 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 06/11/2023-12/11/2023 06/11/2023 Tải về
8 Lịch làm việc tuần thứ 44 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 30/10/2023-05/11/2023 30/10/2023 Tải về
9 Lịch làm việc tuần thứ 43 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 23/10/2023-29/10/2023 23/10/2023 Tải về
10 Lịch làm việc tuần thứ 42 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 16/10/2023-20/10/2023 16/10/2023 Tải về
11 Lịch làm việc tuần thứ 41 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 09/10/2023-13/10/2023 09/10/2023 Tải về
12 Lịch làm việc tuần thứ 40 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 02/10/2023-08/10/2023 02/10/2023 Tải về
13 Lịch làm việc tuần thứ 39 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 25/9/2023-01/10/2023 23/09/2023 Tải về
14 Lịch làm việc tuần thứ 38 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 18/9/2023-24/9/2023 18/09/2023 Tải về
15 Lịch làm việc tuần thứ 37 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 11/9/2023-17/9/2023 11/09/2023 Tải về
16 Lịch làm việc tuần thứ 36 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 04/9/2023-10/9/2023 04/09/2023 Tải về
17 Lịch làm việc tuần thứ 35 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 28/8/2023-03/9/2023 28/08/2023 Tải về
18 Lịch làm việc tuần thứ 34 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 21/8/2023-27/8/2023 21/08/2023 Tải về
19 Lịch làm việc tuần thứ 33 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày14/8/2023-20/8/2023 14/08/2023 Tải về
20 Lịch làm việc tuần thứ 32 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 07/8/2023-13/8/2023 07/08/2023 Tải về
21 Lịch làm việc tuần thứ 31 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 31/7/2023-06/8/2023 31/07/2023 Tải về
22 Lịch làm việc tuần thứ 30 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 24/7/2023-30/7/2023 24/07/2023 Tải về
23 Lịch làm việc tuần thứ 29 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 17/7/2023-23/7/2023 17/07/2023 Tải về
24 Lịch làm việc tuần thứ 28 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 10/7/2023-16/7/2023 10/07/2023 Tải về
25 Lịch làm việc tuần thứ 27 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 03/7/2023-09/7/2023 03/07/2023 Tải về
26 Lịch làm việc tuần thứ 26 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 26/6/2023-02/7/2023 26/06/2023 Tải về
27 Lịch làm việc tuần thứ 25 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 19/6/2023-25/6/2023 19/06/2023 Tải về
28 Lịch làm việc tuần thứ 24 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 12/6/2023-18/6/2023 12/06/2023 Tải về
29 Lịch làm việc tuần thứ 23 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 05/6/2023-11/6/2023 05/06/2023 Tải về
30 Lịch làm việc tuần thứ 22 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 29/5/2023-04/6/2023 29/05/2023 Tải về
31 Lịch làm việc tuần thứ 21 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 22/5/2023-28/5/2023 22/05/2023 Tải về
32 Lịch làm việc tuần thứ 20 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 15/5/2023-21/5/2023 15/05/2023 Tải về
33 Lịch làm việc tuần thứ 19 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 08/5/2023-14/5/2023 08/05/2023 Tải về
34 Lịch làm việc tuần thứ 18 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 01/5/2023-05/5/2023 01/05/2023 Tải về
35 Lịch làm việc tuần thứ 17 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 24/4/2023-28/4/2023 24/04/2023 Tải về
36 Lịch làm việc tuần thứ 16 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 17/4/2023-21/4/2023 17/04/2023 Tải về
37 Lịch làm việc tuần thứ 15 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 10/04/2023-16/04/2023 10/04/2023 Tải về
38 Lịch làm việc tuần thứ 14 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 03/4/2023-07/4/2023 03/04/2023 Tải về
39 Lịch làm việc tuần thứ 13 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 27/3/2023-02/4/2023 24/03/2023 Tải về
40 Lịch làm việc tuần thứ 12 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 20/3/2023-24/3/2023 17/03/2023 Tải về
41 Lịch làm việc tuần thứ 11 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 13/3/2023-17/3/2023 10/03/2023 Tải về
42 Lịch làm việc tuần thứ 10 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 06/03/2023-12/03/2023 04/03/2023 Tải về
43 Lịch làm việc tuần thứ 09 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 27/02/2023-03/3/2023 27/02/2023 Tải về
44 Lịch làm việc tuần thứ 08 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 20/02/2023-24/02/2023 17/02/2023 Tải về
45 Lịch làm việc tuần thứ 07 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 13/02/2023-18/02/2023 10/02/2023 Tải về
46 Lịch làm việc tuần thứ 06 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 06/02/2023-10/02/2023 06/02/2023 Tải về
47 Lịch làm việc tuần thứ 05 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023) 30/01/2023 Tải về
48 Lịch công tác tuần 51 (26/12/2022-30/12/2022) 26/12/2022 Tải về
49 Lịch công tác tuần 50 (19/12/2022-23/12/2022) 16/12/2022 Tải về
50 Lịch công tác tuần 49 (12/12/2022-16/12/2022) 12/12/2022 Tải về
51 Lịch công tác tuần 48 (05/12/2022-09/12/2022) 02/12/2022 Tải về
52 Lịch công tác tuần 47 (28/11/2022-02/12/2022) 25/11/2022 Tải về
53 Lịch công tác tuần 46 (21/11/2022-25/11/2022) 21/11/2022 Tải về
54 Lịch công tác tuần 45 (14/11/2022-18/11/2022) 13/11/2022 Tải về
55 Lịch công tác tuần 44 (07/11/2022-12/11/2022) 05/11/2022 Tải về
56 Lịch công tác tuần 43 (31/10/2022-04/11/2022) 29/10/2022 Tải về
57 Lịch công tác tuần 42 (24/10/2022-28/10/2022) 24/10/2022 Tải về
58 Lịch công tác tuần 41 (17/10/2022-21/10/2022) 17/10/2022 Tải về
59 Lịch công tác tuần 40 (10/10/2022-14/10/2022) 09/10/2022 Tải về
60 Lịch công tác tuần 39 (03/10/2022-07/10/2022) 30/09/2022 Tải về
61 Lịch công tác tuần 38 (26/9/2022-30/9/2022) 24/09/2022 Tải về
62 Lịch công tác tuần 37 (19/9/2022-23/9/2022) 18/09/2022 Tải về
63 Lịch công tác tuần 36 (12/9/2022-16/9/2022) 12/09/2022 Tải về
64 Lịch công tác tuần 35 (05/9/2022-09/9/2022) 05/09/2022 Tải về
65 Lịch công tác tuần 34 (29/8/2022-02/9/2022) 26/08/2022 Tải về
66 Lịch công tác tuần 33 (22/8/2022-26/8/2022) 22/08/2022 Tải về
67 Lịch công tác tuần 32 (16/8/2022-19/8/2022) 14/08/2022 Tải về
68 Lịch công tác tuần 30 (01/8/2022-5/8/2022) 01/08/2022 Tải về
69 Lịch công tác tuần 29 (25/7/2022-29/7/2022) 23/07/2022 Tải về
70 Lịch công tác tuần 28 (18/7/2022-22/7/2022) 16/07/2022 Tải về
71 Lịch công tác tuần 27 (11/7/2022-15/7/2022) 11/07/2022 Tải về
72 Lịch công tác tuần26 (04/7/2022-08/7/2022) 04/07/2022 Tải về
73 Lịch công tác tuần 25 (27/6/2022-01/7/2022) 26/06/2022 Tải về
74 Lịch công tác tuần 24 (20/6/2022-24/6/2022) 20/06/2022 Tải về
75 Lịch công tác tuần 23 (13/6/2022-17/6/2022) 10/06/2022 Tải về
76 Lịch công tác tuần 22 (06/6/2022-10/6/2022) 03/06/2022 Tải về
77 Lịch công tác tuần 21 (30/5/2022-03/06/2022) 30/05/2022 Tải về
78 Lịch làm việc tuần 20 (23/5/2022-27/5/2022) 23/05/2022 Tải về
79 Lịch làm việc tuần 19 (16/5/2022-20/5/2022) 16/05/2022 Tải về
80 Lịch làm việc tuần 18 (09/5/2022-13/5/2022) 09/05/2022 Tải về
81 Lịch làm việc tuần 17 (02/5/2022-06/5/2022) 02/05/2022 Tải về
82 Lịch làm việc tuần 16 (18/4/2022-22/4/2022) 18/04/2022 Tải về
83 Lịch làm việc tuần 15 (11/4/2022-15/4/2022) 11/04/2022 Tải về
84 Lịch làm việc tuần 14 (04/4/2022-08/4/2022) 03/04/2022 Tải về
85 Lịch làm việc tuần 13 (28/3/2022-01/4//2022) 28/03/2022 Tải về
86 Lịch công tác tuần 52 (28/12/2021-31/12/2021) 28/03/2022 Tải về
87 Lịch làm việc tuần 12 (21/3/2022-25/3//2022) 21/03/2022 Tải về
88 Lịch làm việc tuần 11 (14/3/2022-18/3//2022) 14/03/2022 Tải về
89 Lịch làm việc tuần 10 (07/3/2022-11/3//2022) 07/03/2022 Tải về
90 Lịch làm việc tuần 09 (28/02/2022-04/3//2022) 28/02/2022 Tải về
91 Lịch làm việc tuần 07 (14/02/2022-18/02/2022) 13/02/2022 Tải về
92 Lịch làm việc tuần 06 (07/02/2022-11/02/2022) 07/02/2022 Tải về
93 Lịch công tác tuần 04 (24/01/2022-11/02/2022) 24/01/2022 Tải về
94 Lịch công tác tuần 03 (17/01/2022-22/01/2022) 17/01/2022 Tải về
95 Lịch công tác tuần 02 (10/01/2022-14/01/2022) 10/01/2022 Tải về
96 Lịch công tác tuần 01 (03/01/2022-07/01/2022) 03/01/2022 Tải về
97 Lịch công tác tuần 51 (20/12/2021-24/12/2021) 20/12/2021 Tải về
98 Lịch công tác tuần 50 (13/12/2021-17/12/2021) 13/12/2021 Tải về
99 Lịch công tác tuần 49 (06/12/2021-10/12/2021) 04/12/2021 Tải về
100 Lịch công tác tuần 49 (06/12/2021-10/12/2021) 03/12/2021 Tải về

Visitor Statistic

Currently Online: 2262

Total Visit: 4879570