Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Dân tộc tỉnh

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1      
2 Nguyễn Thế Nhân Phó Trưởng Ban

0914.226.657 (Di động)

​0255.3831.615 (Cơ quan)

​Email ntnhan-bdt@quangngai.gov.vn

 

 

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Votes
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Total Votes: 0

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 392

total-visitor: 1750128