Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh bạ các Phòng Dân tộc huyện

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

Phòng Dân tộc Ba Tơ

 

3891.769 - 3863.660

1

Phạm Văn Dũng

Trưởng phòng

 

1

Trần Thanh Đồng

Phó Trưởng phòng

0914684713-0388.448.164

 

     

3

Lý Thị Hà Xuyên

Chuyên viên

01278781488

 

Phòng Dân tộc Minh Long

 

3866.799

1

Đinh Văn Điếc

PCT  UBND

 

2

Đinh Thị Thanh

Chuyên viên

0944.928.028-0968.676976

3 Anh CV VP 0914.740.503
 

Phòng Dân tộc Sơn Hà

 

388.3128

1

 

Trưởng PDT huyện

 

 

 

Chuyên viên

 

3

Đinh Thị Mười

Chuyên viên

0847.598.456

4 Thạch Chuyên viên  094 492 8939
 

Phòng Dân tộc Sơn Tây

 

3868.682

1

Đinh Thị Kim Chung

Trưởng Phòng

0384.695.634

2

Vũ Hồng Chương

P. Trưởng phòng

0985.171.477

3

Đinh Thị Yến

Chuyên viên

0978765523

 

Phòng Dân tộc Trà Bồng

 

3871.828

1

Hồ Thanh Thuyền

Trưởng Phòng

0914.712.234

2

Hồ Phúc Long

Phó Trưởng Phòng

0914.811.177 

3

……………Sâm

Phó Trưởng Phòng

 

4

Nguyễn Quỳnh Như

Chuyên viên

0911.397.597

5

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Chuyên viên

0377801210

6

Đinh Thị Trói

Chuyên viên

01239937687

 

Huyện Tư Nghĩa

   
 

Nguyễn Văn Trinh

Thư

PCVP UBND

Phụ trách công tác DT

0975275877

038.249.8088

 

Huyện Nghĩa Hành

   
 

Trần Cao Hoanh

 

0972201172

 

Huyện Bình Sơn

   
 

Trương Văn Minh

 

0919.099.714

Visitor Statistic

Currently Online: 2164

Total Visit: 4879564