Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bộ máy Tổ chức Ban Dân tộc tỉnh

I.              Lãnh đạo Ban:

1.    Trưởng Ban.

2.    Các Phó Trưởng Ban.

II.            Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

1.    Văn phòng Ban.

2.    Phòng Chính sách dân tộc.

3.    Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

4.    Phòng Tuyên truyền và Địa bàn.

5.    Thanh Tra Ban.

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Votes
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Total Votes: 0

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1770

total-visitor: 1750619