Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ IV- năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ IV- năm 2024

03-06-2024

Sáng ngày 01/6/2024, huyện Ba Tơ tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ IV - năm 2024.

Visitor Statistic

Currently Online: 1189

Total Visit: 4879389