Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Danh bạ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi​​

TT

​HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Email

Cơ quan

​Di động

 

Lãnh đạo Ban 

1

Hồ Ngọc Thịnh

Trưởng Ban

3.712.122

0888.708.070

hnthinh-bdt@quangngai.gov.vn

2

Nguyễn Thế Nhân

Phó Trưởng Ban

3.831.615

0914.226.657

nguyenthenhanbdt65@gmail.com

3

Đỗ Minh Hải

Phó Trưởng Ban

3.715.967

0913.470.818

dmhai-bdt@quangngai.gov.vn

 

Văn phòng Ban 

1

Đỗ Thị Thu Hiền

Chánh VP

3824.110

0124.507.6176

hienbdt@gmail.com

2

Đinh Văn Yên

P. Chánh VP

3.837.130

0975.178.111​

dvyen-bdt@quangngai.gov.vn

3

Trần Thị Thanh Thanh

Kế toán

3.829.002

0963.200.474

thanhthanhbdt@gmail.com

4

Đinh Hà Minh Sơn

Chuyên viên

3.836.549

039.445.3547​

sonthanhtrabdt@gmail.com

5

Trần Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

3.829.002

0919.225.296

Ttmhanh-bdt@quangngai.gov.vn

6

Võ Thành Toàn

Lái xe

 

0397.445.312

thanhtoanbdt@gmail.com 

7

Nguyễn Thị Thúy Nhàn

NV phục vụ

 

0905.101.067

 

8

Trần Văn Tân

Bảo vệ

 

0964.694.060

 
 

Phòng Chính sách Dân tộc 

 1

Lê Quang Bình

Trưởng Phòng

 3.815.501

0977.156.777 

lqbinhtnk@gmail.com

2

Đoàn Vũ Lục

P.Trưởng Phòng

3.822.449

0985.441.547 

dvluc70@gmail.com

3

Phạm Đình Thời 

P.Trưởng Phòng

3.815.501

0914.267.696 

thoibdt@yahoo.com.vn

4

Trần Thị Minh Thư

Chuyên viên

3.815.501

0918.018.464

dungquat.minhthu@gmail.com

5

Lý Chánh

Chuyên viên

3.815.501

0944.185.485

lchanh-bdt@quangngai.gov.vn

​6

​Hồ Minh Tân

​Chuyên viên

​3.829.002

​0964.190.909

​tanhm82@gmail.com​

Thanh tra Ban

       

1

Đinh Mạnh Bình

Chánh Th.Tra

3.712.182

 0916.879.441

dinhmanhbinh2011@gmail.com

2

Đinh Thị Thu Thuỷ

P. Chánh Th.Tra

3.836.549

0982.742.065

thuybdtqn@gmail.com

3

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

 3.829.002

0983.009.304 

myhanhqni@gmail.com 

Visitor Statistic

Currently Online: 1142

Total Visit: 3152426