Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
Index Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 975/BDT-TT V/v tham gia góp ý Dự thảo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 08/7/2023 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam 28-09-2023
2 976/BDT-TT V/v báo cáo triển khai thực hiện việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ 28-09-2023
3 974/BDT-CSDT V/v rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư 28-09-2023
4 973/BDT-CSDT V/v rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024 27-09-2023
5 966/QĐ-BDT Quyết định kiện toàn Ban Khuyến học Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 27-09-2023
6 968/BDT-TT V/v phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung 2, Tiểu dự án 1, dự án 10 - Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS&MN năm 2023 27-09-2023
7 970/BDT-CSDT V/v cử cán bộ tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về chương trình MTQG 27-09-2023
8 972/QĐ-BDT Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 27-09-2023
9 967/QĐ-BDT Quyết định phê duyệt danh sách công chức kiêm nhiệm tham mưu triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng tại các phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh 27-09-2023
10 971/QĐ-BDT Quyết định về việc phân khai chi tiết dự toán các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 27-09-2023
11 969/BDT-CSDT V/v hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 27-09-2023
12 965/BDT-TT V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 về họ, hụi, biêu phường 27-09-2023
13 960/KH-BDT Kế hoạch tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2023 26-09-2023
14 964/BDT-VP Về việc hỗ trợ xe ô tô để phục vụ việc tổ chức sự kiện Tuần Lễ Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 26-09-2023
15 962/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 07/6/2023về Năm dữ liệu số 2023 26-09-2023
16 958/BDT-CSDT V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030 26-09-2023
17 963/BDT-VP V/v thực hiện phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 26-09-2023
18 954/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp để triển khai thực hiện trong công tác tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi 26-09-2023
19 961/BDT-VP V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh 26-09-2023
20 959/BDT-CSDT V/v cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn hướng dẫn triển khai, thực hiện Chương MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 do Bộ Nội vụ tổ chức 26-09-2023
21 956/BDT-CSDT V/v cử cán bộ công chức tham gia Tổ Biên soạn tài liệu chuyên đề phục vụ hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực cho lực lượng cốt cán và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 26-09-2023
22 957/BC-BDT Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2023-2030 26-09-2023
23 955/BDT-CSDT V/v cử cán bộ công chức tham gia Tổ Biên soạn tài liệu chuyên đề phục vụ hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực cho lực lượng cốt cán và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 26-09-2023
24 953/BDT-CSDT V/v hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình MTQG 25-09-2023
25 951/BDT-CSDT V/v báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành quí III năm 2023 25-09-2023
26 952/BDT-VP V/v rà soát số liệu thôi việc đối với công chức, viên chức từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/4/2023 và bổ sung số liệu từ ngày 01/5/2023 đến ngày 30/9/2023 25-09-2023
27 947/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức 22-09-2023
28 948/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 22-09-2023
29 949/BDT-VP V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, xây dựng nhiệm vụ quý IV năm 2023 của UBND tỉnh 22-09-2023
30 950/BDT-VP Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tháng 9, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2023 và năm 2024 22-09-2023

Visitor Statistic

Currently Online: 1132

Total Visit: 3152424