Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

21:37 14/08/2022

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định sô 1075/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

21:29 11/08/2022

Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-SNV ngày 10/8/2022 về việc điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
của các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến

21:16 05/08/2022

Thực hiện Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Ban Dân tộc tỉnh có 02 TTHC, Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật 02 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực công tác dân tộc lên Cổng dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quyết định Về việc Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quyết định Về việc Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

16:55 01/08/2022

Ngày 29/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Quyết định Về việc  Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (chi tiết tại file đính kèm).
Báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các chỉ số cải cách hành chính bị trừ điểm trong năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các chỉ số cải cách hành chính bị trừ điểm trong năm 2021

15:55 29/07/2022

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1162/SNV-CCHC&CTTN ngày 19/7/2022 về việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện khắc phục các chỉ số cải cách hành chính, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện khắc phục các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) bị trừ điểm trong năm 2021 như sau:

Kế hoạch khắc phục các chỉ số cải cách hành chính bị trừ điểm trong năm 2021

Kế hoạch khắc phục các chỉ số cải cách hành chính bị trừ điểm trong năm 2021

15:52 28/07/2022

Thực hiện Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo số 231/BC-SNV ngày 15/12/2021 của Sở Nội vụ về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch khắc phục các chỉ số cải cách hành chính bị trừ điểm trong năm 2021, cụ thể như sau:

THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến

THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15:47 27/07/2022

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-HĐPBGDPL ngày 27/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” (viết tắt là Cuộc thi); Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 27/6/2022 của Ban tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ như sau:

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

09:07 25/07/2022

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử 
Triển khai Quyết định phê duyệt Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Triển khai Quyết định phê duyệt Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:28 13/07/2022

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi", Trưởng Ban Dân tộc tỉnh yêu cầu:

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

17:38 18/06/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Votes
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Total Votes: 0

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 3169

total-visitor: 1988747