Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Dân tộc tỉnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-MAIL

Cố định

Di động

1

Trần Văn Mẫn

Trưởng Ban

0255.3712.122

0917.983.159

tvman-bdt@quangngai.gov.vn

 

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Votes
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Total Votes: 0

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 597

total-visitor: 1810205