Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi hoàn thành rà soát, phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Quảng Ngãi hoàn thành rà soát, phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

15:35 15/04/2020

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, xác định các xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và các thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Quảng Ngãi triển khai xác định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

Quảng Ngãi triển khai xác định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

07:53 01/04/2020

Quảng Ngãi triển khai xác định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
Chính phủ quy định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

Chính phủ quy định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

15:46 31/03/2020

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP về Phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2020. Tại Nghị quyết này có quy định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025, như sau:
Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

01:45 01/06/2018

​(Căn cứ Quyết định số: 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ)
Phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

06:00 15/05/2017

​Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.​
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI

04:00 12/05/2014

(Ban hành kèm theo quyết định số 447/QĐ-UBDT​ ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc )​​
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BiỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BiỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI

04:00 12/05/2014

​(Ban hành kèm theo quyết định số 447/QĐ-UBDT​ ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc )​
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Votes
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Total Votes: 0

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 3806

total-visitor: 1988517