Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực cap-thuc-hien
1 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dịch vụ công cấp 3 Trực tiếp thực hiện:UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh (phê duyệt) Dân tộc
2 Bình xét, công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Dịch vụ công cấp 3 Trực tiếp thực hiện:UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh (phê duyệt) Dân tộc
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Votes
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Total Votes: 0

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 3637

total-visitor: 1988559