Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành

27/01/2021 16:36    380

Quang cảnh người dân đi nhận quà tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây

Ngày 16/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành. Đây là cơ sở để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chính sách trong năm 2021 trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt địa bàn thực hiện cho giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành kể từ ngày 01/01/2021 đến khi Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.

Đường thôn tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ chưa được cứng hóa

Trước đó, ngày 31/12/2020, UBND tỉnh cũng đã kịp thời có văn bản số 6603/UBND-KGVX, chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT năm 2021. Trong đó có đối tượng là người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

 

Đường thôn tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ đã được nâng cấp

Về kết quả rà soát, xác định danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: UBND tỉnh đã có Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 20/01/2021 về kết quả phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 61 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc và miền núi (có số hộ là người dân tộc thiểu số trên 15%). Trong đó: 06 xã, thị trấn thuộc xã khu vực I; 03 xã, thị trấn thuộc khu vực II; 52 xã thuộc khu vực III; 241 thôn đặc biệt khó khăn ( 235 thôn thuộc xã khu vực III, 03 thôn thuộc xã khu vực II, 01 thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, 02 thôn thuộc xã có tỷ lệ số hộ là người dân tộc thiểu số dưới 15%). Hiện nay đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

                                                                                                                        Văn Yên

 

tai-lieu-dinh-kem: 72_QD-TTg_16012021_1.pdf

Visitor Statistic

Currently Online: 1185

Total Visit: 3152439