Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Học sinh, học viên, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi học trở lại từ ngày 04/5/2020

29/04/2020 05:07    368

Ngày 27/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 1859/UBND-KGVX về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung công văn nêu rõ:

Đồng ý cho Học sinh, học viên, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các Trường trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định của tỉnh Quảng Ngãi để phòng, chống dịch Covid-19

Trước đó ngày 09/4/2020, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 373/SGDĐT-VP về việc thông báo cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 13/4/2020 cho đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch Covid-19./.

                                                  Hoài Châu

Related news

Visitor Statistic

Currently Online: 2215

Total Visit: 4879568