Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 17 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 24/4/2023-28/4/2023

24/04/2023 22:35    57

Lịch làm việc tuần thứ 17 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 24/4/2023-28/4/2023

Lịch làm việc tuần thứ 17 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 24/4/2023-28/4/2023

tai-lieu-dinh-kem: Lichdonvi_2023-05-05 22h33.xlsx

Visitor Statistic

Currently Online: 562

Total Visit: 3155270