Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lịch làm việc tuần thứ 20 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 15/5/2023-21/5/2023

15/05/2023 15:44    74

Lịch làm việc tuần thứ 20 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 15/5/2023-21/5/2023

Lịch làm việc tuần thứ 20 của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi Từ ngày 15/5/2023-21/5/2023

tai-lieu-dinh-kem: Lichdonvi_2023-05-22 15h45.xlsx

Visitor Statistic

Currently Online: 577

Total Visit: 3155275