Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi: cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Karaoke, massage, quán bar, vũ trường được hoạt động trở lại bình thường.

08/09/2020 17:29    583

Ảnh tuyên truyền “chủ động phòng, chống dịch Covid-19 là trách nhiệm của mọi người”

Sáng nay, ngày 08/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 4199/UBND-KGVX về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới. Công văn nêu rõ: nhằm quán triệt quan điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; đồng thời, sau gần một tháng qua, tỉnh Quảng Ngãi không phát sinh ca bệnh mới trong cộng đồng và tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4138/UBND-KGVX ngày 04/9/2020, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Karaoke, massage, quán bar, vũ trường được hoạt động trở lại bình thường.

Các cơ sở nêu trên tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; thường xuyên vệ sinh, lau dọn đồ dùng, phương tiện, trang thiết bị.

2. Du khách trong nước và người nước ngoài (đã cư trú ổn định-trên 15 ngày tại Việt Nam) được phép ra đảo Lý Sơn.

UBND xã Ba Tô, huyện Ba Tơ chủ động tuyên truyền “Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn”

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4138/UBND-KGVX ngày 04/9/2020./.

                                                                      Hoài Châu

Related news

Visitor Statistic

Currently Online: 1372

Total Visit: 3152874