Skip to Content
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19

17/04/2020 12:13    284

Ngày 17/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 1704/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ:

1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện “đi từng ngỏ, gõ từng nhà” để rà soát tất cả các trường hợp liên quan đến người nước ngoài, những người có nguy cơ với dịch Covid-19; kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, gửi Sở Y tế để theo dõi, bao gồm các đối tượng sau:
Liên quan đến người nước ngoài: Người nước ngoài vào Việt Nam hiện đang lưu trú, cư trú tại địa phương; người Việt Nam làm việc với người nước ngoài; người nước ngoài vào đi du lịch;
Liên quan đến người Việt Nam: Người Việt Nam đi từ nước ngoài về; người đi từ hoặc đi qua vùng dịch trong nước; người tiếp xúc với ca bệnh hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh; người sống lang thang.
 
Tuyên truyền vận động phòng, chống dịch Covid-19

 

Tuyên truyền vận động phòng, chống dịch Covid-19
2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức theo dõi sức khỏe hằng ngày, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng nêu trên và tổng hợp, báo cáo theo quy định.
 

Hoài Châu

Related news

Visitor Statistic

Currently Online: 1224

Total Visit: 3152446