Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Dân tộc tỉnh

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1      
2 Nguyễn Thế Nhân Phó Trưởng Ban

0914.226.657 (Di động)

​0255.3831.615 (Cơ quan)

​Email ntnhan-bdt@quangngai.gov.vn

 

 

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 505

Tổng số lượt xem: 1750096