Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi hoàn thành rà soát, phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Quảng Ngãi hoàn thành rà soát, phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

15:35 15/04/2020

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, xác định các xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và các thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Quảng Ngãi triển khai xác định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

Quảng Ngãi triển khai xác định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

07:53 01/04/2020

Quảng Ngãi triển khai xác định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
Chính phủ quy định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

Chính phủ quy định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

15:46 31/03/2020

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP về Phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2020. Tại Nghị quyết này có quy định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025, như sau:

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2033

Tổng số lượt xem: 4879539