Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Xã Sơn Thành đi đầu trong xây dựng nông thôn mới của huyện Sơn Hà

Xã Sơn Thành đi đầu trong xây dựng nông thôn mới của huyện Sơn Hà

20:58 14/04/2020

Sơn Thành là xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Xã có diện tích tự nhiên 48,74 km², dân số của xã là 7.858 người với 2.414 hộ, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 86%. Những năm qua, từ nội lực vươn lên của người dân, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, nơi đây đã từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Mức sống của người dân cũng được nâng lên từng ngày, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chưa đến 10%.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1209

Tổng số lượt xem: 4572326