Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi tiết thủ tục

Tên thủ tục Bình xét, công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Loại thủ tục Dân tộc
Cơ quan thực hiện Trực tiếp thực hiện:UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh (phê duyệt)
Cấp thực hiện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Biểu mẫu tờ khai
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Mức độ 3
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu 180-QĐ-UBDT.pdf
1.Quyet dinh so 12-2018-QD-TTg.pdf
mau 01.pdf
mau 02.pdf
mau 03.pdf
mau 04.pdf
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2542

Tổng số lượt xem: 1957556