Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021

15:40 12/10/2021

Ngày 08/10/2021, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban dân tộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện miền núi.

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Dân tộc

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Dân tộc

09:21 06/10/2021

          Ngày 28/9/2021, Ủy ban Dân tộc đã có Quyết định số 645/QĐ-UBDT ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu: Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) với phương châm hành động “Tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định,...về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025”.

 

VIDEO: Các tiểu phẩm Hội thi Tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cụm 4, Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà

VIDEO: Các tiểu phẩm Hội thi Tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cụm 4, Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà

20:42 12/10/2020

Ngày 02/10/2020 tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phạm Kiệt, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND huyện Sơn Hà tổ chức thành công Hội thi sân khấu hóa Tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Cụm 4, gôm các đơn vị: xã Sơn Hải, xã Sơn Thủy, xã Sơn Kỳ, xã Sơn Ba và Trường Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Phạm Kiệt năm 2020. Sau đây là toàn bộ nội dung tiểu phẩm của các đơn vị dự thi:
Tin video: Hội thi Tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Cụm thi xã Sơn Bao

Tin video: Hội thi Tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Cụm thi xã Sơn Bao

14:52 10/10/2020

Tối ngày 30/9/2020, tại sân vận động xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Hà đã tổ chức Hội thi sân khấu hóa Tuyên truyền Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Cụm số 03 gồm: Thị trấn Di Lăng, xã Sơn Trung, xã Sơn Thượng, xã Sơn Bao và Trường Trung học Phổ thông (THPT) Sơn Hà năm 2020. Dưới đây là toàn bộ nội dung các tiểu phẩm dự thi của các đội:
Quảng Ngãi: tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn trên 31% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Quảng Ngãi: tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn trên 31% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

08:55 11/04/2020

Ngày 22/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo Quyết định này, tỷ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo còn chiếm tỷ lệ rất cao đến 31,14%; tỷ lệ hộ đồng bào DTTS cận nghèo chiếm tỷ lệ là 12,03%, cụ thể như sau:
Tải hồ sơ rà soát phân định vùng DTTS&MN, khu vực I, II, III giai đoạn 2021-2025

Tải hồ sơ rà soát phân định vùng DTTS&MN, khu vực I, II, III giai đoạn 2021-2025

08:09 01/04/2020

Tải hồ sơ rà soát phân định vùng DTTS&MN, khu vực I, II, III giai đoạn 2021-2025
Thực trạng và nguyên nhân tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi

Thực trạng và nguyên nhân tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi

02:03 21/12/2018

Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 – 2025”; trên cơ sở thực trạng, nguyên nhân của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS, ngày 06/11/2015 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên điạ bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020”.​
Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

05:00 21/08/2017

​Vào đêm 18/8/2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Ba Tơ tổ chức Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 tại sân khấu Quảng trường 11/3, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

10:00 03/03/2017

​Nhằm triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 và thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”. Đề án hướng tới việc (i) Hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và (ii) Nâng cao hợp lý tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở các cơ quan của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số.
Kết quả điều tra thực trạng KT-XH các dân tộc thiểu số

Kết quả điều tra thực trạng KT-XH các dân tộc thiểu số

04:00 08/10/2016

​Kết quả Điều tra thực trạng Kinh tế - Xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước đã được Ủy ban Dân tộc phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/9/2016 tại Hà Nội.
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 267

Tổng số lượt xem: 1759754