Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND tại huyện Sơn Tịnh

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND tại huyện Sơn Tịnh

17:45 03/06/2020

Sáng ngày 02/6/2020, tại UBND xã Tịnh Thọ, huyện sơn Tịnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 (Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND). Đoàn giám sát do ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Lãnh đạo UBND xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND tại thị xã Đức Phổ

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND tại thị xã Đức Phổ

16:48 31/05/2020

Sáng ngày 29/5/2020, tại UBND xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 (Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND). Đoàn giám sát do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Lãnh đạo UBND xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ.
HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức

16:39 30/05/2020

Sáng ngày 28/5/2020, tại UBND xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 (Nghị định 75/2015/NĐ-CP) và Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 (Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND). Đoàn giám sát do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Lãnh đạo UBND xã Đức Phú, huyện Mộ Đức.
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135

19:10 29/05/2020

Chiều nay ngày 29/5/2020, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 thuộc Ủy ban Dân tộc đã có buổi làm việc với lãnh đao Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi về kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020; kết quả xây dựng nông thôn mới và các chính sách trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010 - 2020. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Đức On – Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo các phòng thuộc Ban.

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo về vai trò của người dân và chính quyền cơ sở trong việc triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 tại huyện Ba Tơ

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo về vai trò của người dân và chính quyền cơ sở trong việc triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 tại huyện Ba Tơ

19:05 28/05/2020

Chiều ngày 28/5/2020, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo về vai trò của người dân và chính quyền cơ sở trong việc triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 và Chương trình xây dựng nông thôn mới; xác định diện đầu tư của Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 theo bộ tiêu chí mới tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Sơn Tây: Tổ chức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan mô hình nuôi cá tầm

Sơn Tây: Tổ chức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan mô hình nuôi cá tầm

18:31 28/05/2020

Chiều ngày 27/5/2020, Phòng Dân tộc huyện Sơn Tây đã tổ chức cho người có uy tín đang dự Hội nghị phổ biến thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) năm 2020 trên địa bàn huyện tham quan mô hình nuôi các tầm tại xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây.
HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP tại xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP tại xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành

21:17 27/05/2020

Sáng 26/5/2020, tại UBND xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 (Nghị định 75/2015/NĐ-CP) và Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 (Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND). Đoàn giám sát do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Lãnh đạo xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành.
Sơn Tây: Tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sơn Tây: Tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

19:04 26/05/2020

Sáng nay ngày 26/5/2020, tại Hội trường UBND huyện, UBND huyện Sơn Tây khai mạc Hội nghị phổ biến thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) năm 2020 trên địa bàn huyện. Dự Hội nghị có 35 người có uy tín tròng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn trong 02 ngày 26 và 27/5/2020.
Lốc xoáy làm bị thương 1 người và hơn 170 nhà bị hư hỏng tại xã Ba Tô, huyện Ba Tơ

Lốc xoáy làm bị thương 1 người và hơn 170 nhà bị hư hỏng tại xã Ba Tô, huyện Ba Tơ

16:10 23/05/2020

Vào khoảng 15h30 đến 16h30 ngày 22/5/2020 một cơn mưa giông kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Ba Tô, huyện Ba Tơ đã làm cho 01 người bị thương; 09 nhà bị sập hoàn toàn và ít nhất 158 nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần; tổng thiệt hại ước tỉnh khoảng 01 tỷ đồng. Người bị thương là bà Phạm Thị Mía, dân tộc Hrê, ở thôn Làng Xi 1, xã Ba Tô.
HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP tại huyện Trà Bồng

HĐND tỉnh Quảng Ngãi giám sát việc thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP tại huyện Trà Bồng

16:05 23/05/2020

Sáng ngày 22/5/2020, tại UBND huyện Trà Bồng, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 (Nghị định 75/2015/NĐ-CP) và Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 (Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND). Đoàn giám sát do ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Lãnh đạo huyện Tà Bồng.
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2414

Tổng số lượt xem: 1966948