Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Đối tượng, đơn vị và phạm vi cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

​Đối tượng, đơn vị và phạm vi cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

07:11 30/08/2019

​Từ ngày 21/8 đến ngày 24/8/2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn có ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê. Tham dự Hội nghị tập huấn có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Lãnh đạo Cục Thống kê và công chức Cục Thống kê của 54 tỉnh, thành phố cả nước. Đoàn tỉnh Quảng Ngãi tham gia Hội nghị tập huấn có ông Võ Thành Nhân, Phó Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh, ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh và Công chức Cục Thống kê tỉnh.
​Huyện Sơn Hà tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2, năm 2019

​Huyện Sơn Hà tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2, năm 2019

10:50 29/08/2019

​Sáng nay 29/8/2019, tại Hội trường Cơ quan Quân sự huyện, UBND huyện Sơn Hà tổ chức lớp tập huấn (đợt 2) bồi dưỡng kiến thức cho 99 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà về việc phê duyệt Dự toán chi tiết thực hiện chính sách cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.
Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

11:07 26/08/2019

​Thực hiện Công văn số 2607/UBND-KT ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên điạ bàn tỉnh Quảng Ngãi- năm 2019; ngày 21/8/2019, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và UBND huyện Sơn Hà ban hành Kế hoạch phối hợp số 521KHPH-BDT-SVHTTDL-UBND về Tổ chức Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS tỉnh Quảng Ngãi- năm 2019 (Hội thi), với những nội dung:​
​Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Minh Long về kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

​Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Minh Long về kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

11:59 25/08/2019

​Sáng 23/8/2019, tại Phòng họp UBND huyện Minh Long, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Minh Long để giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các Thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Đinh Văn Điết, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và cán bộ, công chức của UBND huyện Minh Long.​
​Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Ba Tơ về kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

​Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Ba Tơ về kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

07:55 24/08/2019

​Sáng 22/8/2019, tại Phòng họp UBND huyện Ba Tơ, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Ba Tơ để giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các Thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Trần Trung Triết, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và cán bộ, công chức của UBND huyện Ba Tơ.​
​Huyện Sơn Hà tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

​Huyện Sơn Hà tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

07:51 23/08/2019

​Từ ngày 22/8 đến ngày 23/8/2019, tại Hội trường Cơ quan Quân sự huyện, UBND huyện Sơn Hà tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho 99 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà về việc phê duyệt Dự toán chi tiết thực hiện chính sách cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019
​Mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

​Mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

07:46 22/08/2019

​Từ ngày 21/8 đến ngày 24/8/2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn có ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê. Dự và phát biểu có ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Tham dự Hội nghị tập huấn có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Lãnh đạo Cục Thống kê và công chức Cục Thống kê của 54 tỉnh, thành phố cả nước. Đoàn tỉnh Quảng Ngãi tham gia Hội nghị tập huấn có ông Võ Thành Nhân, Phó Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh, ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh và Công chức Cục Thống kê tỉnh.
​Tập huấn điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

​Tập huấn điều tra thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

07:34 21/08/2019

​Sáng nay 21/8/2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn có ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê. Dự và phát biểu có ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Tham dự Hội nghị tập huấn có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Lãnh đạo Cục Thống kê và công chức Cục Thống kê của 54 tỉnh, thành phố cả nước. Đoàn tỉnh Quảng Ngãi tham gia Hội nghị tập huấn có ông Võ Thành Nhân, Phó Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh, ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh và Công chức Cục Thống kê tỉnh.
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Tây

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Tây

09:40 14/08/2019

​Chiều 13/8/2019, Đoàn đại biểu gồm 38 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Tây đã đến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác do bà Đinh Thị Kim Chung, Trưởng phòng Dân tộc huyện làm Trưởng Đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh.
 ​Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh

​Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh

09:23 14/08/2019

​Sáng 13/8/2019, tại trụ sở Sở Y tế tỉnh, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo Sở Y tế để giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng, các Sở, ngành có liên quan. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở và cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh.
​Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

​Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

10:00 13/08/2019

​Chiều 12/8/2019, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Kiên, Phó Giám đốc Sở và cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
​Đoàn người có uy tín huyện Minh Long thăm quan Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi

​Đoàn người có uy tín huyện Minh Long thăm quan Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi

09:01 11/08/2019

​Sáng 10/8/2019, Đoàn đại biểu có 37 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Minh Long do ông Trần Như Trí làm Trưởng đoàn đã thăm quan Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi. Tham gia Đoàn còn có ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh.
Ban Dân tộc tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ

Ban Dân tộc tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ

09:14 10/08/2019

​Chiều 08/8/2019, tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp Đoàn đại biểu gồm 35 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ do ông Phạm Văn Dũng, huyện ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc huyện làm Trưởng Đoàn đến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh.
 ​Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh

​Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh

08:49 10/08/2019

​Sáng  09/8/2019, tại Phòng họp Sở Công Thương, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo Sở Công Thương để giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng, các Sở, ngành và ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Võ Đình Trà, Giám đốc sở, các Phó Giám đốc Sở và cán bộ, công chức Sở Công Thương tỉnh.
​Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH tỉnh

​Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Lãnh đạo Sở Lao động- TB&XH tỉnh

05:28 08/08/2019

​​Sáng nay 08/8/2019, tại Phòng họp Sở Lao động-TB&XH, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH để giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia Đoàn có các thành viên và đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng, các Sở, ngành và ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lương Kim Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở, ông Đỗ Tiến Tân, Phó Giám đốc Sở và cán bộ, công chức Sở Lao động- TB&XH tỉnh.​
Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

04:52 08/08/2019

​Chiều 07/8/2019, tại trụ sở cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Thế Nhân, ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng Ban và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu gồm 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Lắk do ông Lê Ngọc Vinh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk làm Trưởng Đoàn.​
​Đoàn người có uy tín huyện Sơn Hà thăm quan mô hình bảo tồn văn hóa tại huyện Ba Tơ

​Đoàn người có uy tín huyện Sơn Hà thăm quan mô hình bảo tồn văn hóa tại huyện Ba Tơ

03:41 07/08/2019

​Sáng nay 07/8/2019, Đoàn người có uy tín huyện Sơn Hà có 83 người, do ông Đinh Văn Chi, huyện ủy viên, Trưởng phòng Phòng Dân tộc huyện Sơn Hà làm Trưởng đoàn đã thăm quan học tập kinh nghiệm mô hình bảo tồn văn hóa tại huyện huyện Ba Tơ theo Kế hoạch được Chủ tịch UBND huyên Sơn Hà phê duyệt. Tiếp và làm việc với Đoàn có Lãnh đạo, cán bộ, công chức Phòng Dân tộc huyện Ba Tơ.
​UBND huyện Sơn Tây tổ chức tập huấn Đề án: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Sơn Lập

​UBND huyện Sơn Tây tổ chức tập huấn Đề án: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Sơn Lập

03:31 07/08/2019

​Chiều nay 07/8/2019, tại Hội trường UBND xã Sơn Lập, UBND huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” theo Kế hoạch số 379 /KH-UBND, ngày 09/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện và tuyên truyền Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Có trên 70 đại biểu dự tập huấn là lãnh đạo: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam xã; Trưởng, Phó các Hội đoàn thể xã; Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, Cán bộ mặt trận thôn, khu dân cư; cán bộ Dân số Kế hoạch hóa gia đình và người có uy tín.
​Tây Trà tổ chức Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” thành công tốt đẹp

​Tây Trà tổ chức Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” thành công tốt đẹp

09:39 02/08/2019

​Sáng nay 02/8/2019, tại Hội trường UBND huyện Tây Trà, Hội Cựu Chiến binh huyện đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” lần thứ III, giai đoạn 2014 - 2019 với sự tham dự của 90 Đại biểu chính thức đại diện cho hơn 985 Hội viên. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có ông Hồ Xuân Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Ban Dân vận huyện ủy và ông Huỳnh Minh Giữ, Ủy viên Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh. Tham dự Đại hội còn có ông Võ Đức Thế, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ Văn Tiến, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Lãnh đạo các cơ quan ban, ngành huyện và đại diện cấp ủy xã. ​
 Trà Bồng tập trung tuyện truyền, vận động Nhân dân thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Trà Bồng tập trung tuyện truyền, vận động Nhân dân thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

09:32 01/08/2019

​Đời sống kinh tế- xã hội huyện Trà Bồng đã có chuyển biến tích cực; đời sống Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục không ngừng phát triển. Tuy nhiên, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao hơn tỷ lệ bình quân chung cả tỉnh; tình trạng tảo hôn có xu hướng giảm, nhưng vẫn còn những tìm ẩn có nguy cơ tăng lên. Vì vậy, cả hệ thống chính trị của huyện Trà Bồng từ huyện đến cơ sở phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn và kiên quyết không để xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện. Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2019 như sau:
 ​Ban Dân tộc tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn người có uy tín huyện Tây Trà

​Ban Dân tộc tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn người có uy tín huyện Tây Trà

09:27 31/07/2019

​Chiều nay 31/7/2019, tại trụ sở cơ quan Ban Dân tộc tỉnh ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn người có uy tín huyện Tây Trà; Đoàn người có uy tín có 36 người đi thăm quan học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch năm 2019 được UBND huyên Tây Trà phê duyệt. Cùng tiếp và làm việc với Đoàn có cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh.
​Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Tây Trà tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Tây Trà

​Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Tây Trà tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Tây Trà

09:19 30/07/2019

​Sáng nay 30/7/2019, tại Hội trường UBND xã Trà Phong, huyện Tây Trà Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021 cho gần 100 đại biểu tham dự lớp tập huấn là Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, cán bộ Mặt trận thôn, cán bộ Hội đoàn thể thôn và người có uy tín trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Đức On, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đã đến thăm, kiểm tra và phát biểu với lớp tập huấn.
Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Minh Long tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Minh Long

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Minh Long tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Minh Long

10:34 29/07/2019

Chiều nay 29/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Minh Long tổ chức Hội nghị tập huấn tại xã Long Mai, huyện Minh Long theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021. Đối tượng tham dự lớp tập huấn là Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, người có uy tín, cán bộ Mặt trận thôn, Hội viên các Hội đoàn thể trên địa bàn. ​
​Đoàn công tác Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thăm và làm việc tại xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây

​Đoàn công tác Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thăm và làm việc tại xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây

07:58 27/07/2019

​Sáng 25/7/2019 tại UBND xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây Đoàn công tác Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã về thăm và làm việc theo Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trong. Đoàn công tác do ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn; thành viên Đoàn có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương.​
​Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Tây tổ chức tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Sơn Tây

​Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Tây tổ chức tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Sơn Tây

09:23 26/07/2019

​Chiều nay 26/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị tập huấn tại xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021. Đối tượng tham dự lớp tập huấn là Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, người có uy tín, cán bộ Mặt trận thôn, Hội viên các Hội đoàn thể. Tham dự lớp tập huấn còn có ông Đinh Văn Bên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và cán bộ, công chức xã Sơn Bua.
Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Hà tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Sơn Hà

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Hà tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Sơn Hà

08:53 25/07/2019

​Trong 2 ngày 24, 25/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Sơn Hà tổ chức 04 lớp Hội nghị tập huấn tại 4 địa điểm Xã Sơn Thủy, Thị trấn Di Lăng, Xã Sơn Giang và xã Sơn Hạ theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021. Đối tượng tham dự lớp tập huấn là Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, người có uy tín, cán bộ Mặt trận thôn, Hội viên các Hội đoàn thể trên địa bàn huyện Sơn Hà. ​
​Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Ba Tơ tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Ba Tơ

​Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Ba Tơ tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Ba Tơ

09:45 24/07/2019

​Trong 2 ngày 22, 23/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Ba Tơ tổ chức 04 lớp Hội nghị tập huấn Đề án theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021. Dự khai mạc Hội nghị tập huấn có bà Phạm Thị Hà, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy; bà Lê Thị Loan, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Lãnh đạo Trưởng, Phó phòng Dân tộc huyện.​
​Ban Dân tộc tỉnh tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số tại huyện Trà Bồng

​Ban Dân tộc tỉnh tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số tại huyện Trà Bồng

09:53 19/07/2019

​Sáng 17/7/2019, tại Hội trường UBND xã Trà Tân, huyện Trà Bồng, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng  dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021. Tham dự Hội nghị tập huấn có trên 80 đại biểu là Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, người có uy tín, cán bộ Mặt trận thôn, các hội đoàn thể và Nhân dân thuộc xã Trà Tân, huyện Trà Bồng.
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ

05:54 19/07/2019

​Chiều 18/7/2019, Đoàn đại biểu gồm 34 người có uy tín đại diện cho 105 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ đã đến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn do Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Dân tộc huyện làm Trưởng Đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có Ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh.
​Tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ, khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi

​Tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ, khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi

10:03 14/07/2019

​Thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết 01), ngày 02/6/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định 37). Để đánh giá hiệu quả của chính sách này vừa qua Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát tại 06 huyện miền núi và 20 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh; kết quả giám sát cho thấy việc triển khai chính này còn những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách như sau:​
​Kết quả hỗ trợ, khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững 2 năm 2016-2017 ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi

​Kết quả hỗ trợ, khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững 2 năm 2016-2017 ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi

09:35 09/07/2019

​Thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết 01), ngày 02/6/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định 37), Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính và UBND các huyện đã triển khai thực hiện đạt được kết quả như sau:​
​UBND huyện Trà Bồng làm việc với Đoàn tỉnh Ninh Thuận về trao đổi kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chương trình 135

​UBND huyện Trà Bồng làm việc với Đoàn tỉnh Ninh Thuận về trao đổi kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chương trình 135

11:17 05/07/2019

​Chiều 04/7/2019, tại phòng họp UBND huyện Trà Bồng, ông Hồ Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận do ông Lê Thanh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn và 21 Thành viên là lãnh đạo Phòng chuyên môn của Ban, Phòng Dân tộc các huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã có thực hiện Chương trình 135 của tỉnh Ninh Thuận. Tham dự buổi làm việc có ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Phòng chuyên môn của Ban Dân tộc; lãnh đạo các Phòng chuyên môn của huyện Trà Bồng và lãnh đạo UBND xã Trà Sơn.
​Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2019: “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi”

​Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2019: “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi”

09:00 29/06/2019

​Chiều 28/6/2019, tại phòng họp Ban Dân tộc tỉnh đã diễn ra cuộc họp Chi bộ chuyên đề quý II/2019 với chủ đề: “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi”.
Huyện Sơn Tây tổ chức Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” lần thứ V, giai đoạn 2019 - 2024 thành công tốt đẹp

Huyện Sơn Tây tổ chức Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” lần thứ V, giai đoạn 2019 - 2024 thành công tốt đẹp

09:19 28/06/2019

​Chiều 26/6/2019, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây, Hội Cựu Chiến binh huyện Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” lần thứ V, giai đoạn 2019 - 2024 với sự tham dự của 120 Đại biểu chính thức và 45 đại biểu khách mời. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Văn Do, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trịnh Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh.
​Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Giao thông đường bộ cho đồng bào DTTS tại huyện Ba Tơ và huyện Minh Long

​Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Giao thông đường bộ cho đồng bào DTTS tại huyện Ba Tơ và huyện Minh Long

09:08 27/06/2019

​Ngày 26/6/2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Giao thông đường bộ cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện có gần 50 người tham dự đại diện là người có uy tín, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn và Hội viên các Hội đoàn thể chính trị, xã hội ở thôn.
​UBND huyện Ba Tơ làm việc với Đoàn tỉnh Kon Tum về trao đổi kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

​UBND huyện Ba Tơ làm việc với Đoàn tỉnh Kon Tum về trao đổi kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

10:47 26/06/2019

​Chiều ngày 25/6/2019, tại phòng họp UBND huyện Ba Tơ, ông Phạm Giang Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án huyện đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum do ông Hà Hồng Duy, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc làm Trưởng Đoàn và 12 Thành viên là lãnh đạo phòng chuyên môn, phòng Dân tộc các huyện, UBND các xã. Tham dự buổi làm việc có ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo phòng chuyên môn; lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện, lãnh đạo Trường Trung học Phổ thông huyện và lãnh đạo UBND xã Ba Tô là các đơn vị triển khai mô hình điểm​.
 ​Xã Sơn Lập: Tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi (23/6/1999 – 23/6/2019)

​Xã Sơn Lập: Tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi (23/6/1999 – 23/6/2019)

08:14 24/06/2019

​Chiều ngày 20/6/2019, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Sơn Lập đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập xã Sơn Lập (23/6/1999 – 23/6/2019). Đến dự Lễ có ông Trương Văn Do, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Đinh Quang Ven, Phó Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và lãnh đạo Huyện ủy HĐND, UBND, UBMTTQVN, cán bộ, công chức huyện; Lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, cán bộ, công chức và Nhân dân xã Sơn Lập.​
Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tại tỉnh Quảng Ngãi

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tại tỉnh Quảng Ngãi

10:37 22/06/2019

​Sáng ngày 21/6/2019, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kỷ năng tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 theo Đề án 1163/QĐ-TTg, ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”.
​Xã Sơn Bua: Tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi (23/6/1999 – 23/6/2019)

​Xã Sơn Bua: Tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi (23/6/1999 – 23/6/2019)

10:07 20/06/2019

​Chiều ngày 18/6/2019; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Sơn Bua đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập xã Sơn Bua (23/6/1999 – 23/6/2019). Đến dự Lễ có ông Trương Văn Do, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Đinh Quang Ven, Phó Bí thư huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và lãnh đạo, CBCC huyện; Lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, CBCC và Nhân dân xã Sơn Bua.​
​Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo đánh giá Báo cáo việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2020 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030

​Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo đánh giá Báo cáo việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2020 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030

10:35 19/06/2019

​Sáng ngày 18/6/2019, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2020 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030. Chủ trì Hội thảo ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã phát biểu khai mạc Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Ban Dân tộc của 25 tỉnh từ Quảng Nam trở vào. Đoàn tỉnh Quảng Ngãi có Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tham dự Hội thảo.
Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo Đề án Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo Đề án Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

09:49 17/06/2019

​Sáng nay 17/6/2019, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thảo Đề án Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Chủ trì Hội thảo có ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chủ trì Hội thảo có ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các Sở Lao động-TB&XH; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Dân tộc tỉnh 25 tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào. Đoàn tỉnh Quảng Ngãi có Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tham dự Hội thảo.  ​
​Ớt xiêm huyện Tây Trà tham gia “Hội chợ Triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà- năm 2019

​Ớt xiêm huyện Tây Trà tham gia “Hội chợ Triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà- năm 2019

08:12 12/06/2019

​Thực hiện Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Tây Trà về việc Phê duyệt Dự án Liên kết sản xuất trái ớt xiêm xã Trà Xinh, huyện Tây Trà thuộc nguồn vốn Chương trình Nông thôn mới năm 2018; Uỷ ban nhân dân xã Trà Xinh, huyện Tây Trà đã ký Hợp đồng liên kết sản xuất với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tây Đại Sơn (Công ty) có địa chỉ tại xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi với nội dung như sau:​
​Quảng Ngãi: xã Ba Động huyện Ba Tơ, xã Long Sơn huyện Minh Long và xã Nghĩa Thọ huyện Tư Nghĩa hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018

​Quảng Ngãi: xã Ba Động huyện Ba Tơ, xã Long Sơn huyện Minh Long và xã Nghĩa Thọ huyện Tư Nghĩa hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018

09:32 11/06/2019

​Thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Hướng dẫn tại Công văn số 146/UBDT-VP135 ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với UBND các huyện và các Sở, ngành có liên quan tổ chức rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135.​
​Ban Dân tộc tỉnh họp bàn biện pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019

​Ban Dân tộc tỉnh họp bàn biện pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019

08:26 10/06/2019

​Sáng nay 10/6/2019, tại phòng họp Ban Dân tộc tỉnh ông Nguyễn Đức On, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Tham dự họp có các Phó Trưởng ban; tập thể Chi ủy; tập thể Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Trưởng, Phó Phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh.
Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Dân tộc tỉnh

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Dân tộc tỉnh

04:14 10/06/2019

​Theo Thông báo số 124/TB​-UBND​​ ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi​
​Ba Tơ: Hoàn thành triển khai Hội nghị kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp xã, thị trấn

​Ba Tơ: Hoàn thành triển khai Hội nghị kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp xã, thị trấn

10:54 05/06/2019

​Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) và Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo 150) và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 của Quân khu và tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo 515 huyện Ba Tơ đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Hội nghị kết luận địa bàn ở cấp xã, thị trấn từ tháng 8/2018.
Quảng Ngãi chuẩn bị tổ chức Hội thi tuyên truyền Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS năm 2019

Quảng Ngãi chuẩn bị tổ chức Hội thi tuyên truyền Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS năm 2019

08:08 01/06/2019

​Ngày 27/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2607/UBND-KT về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên điạ bàn tỉnh Quảng Ngãi- năm 2019. Theo đó: Về chủ trương cho phép Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS trên điạ bàn tỉnh với các nội dung sau:​
​Quảng Ngãi cấp radio cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019

​Quảng Ngãi cấp radio cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019

11:43 31/05/2019

​Sáng 31/5/2019, tại Hội trường Cơ quan Quân sự huyện Ba Tơ, thừa ủy quyền của Trưởng ban Ban Dân tộc tinh Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Phòng Dân tộc huyện đã trao radio cho 09 người có uy tín của huyện Ba Tơ được bầu chọn bổ sung thay thế năm 2019 với sự chứng kiến của hơn 100 người có uy tin trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang tham dự lớp tấp huấn do UBND huyện Ba Tơ tổ chức.​
 ​Huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2019

​Huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đợt 2 năm 2019

11:00 30/05/2019

​Sáng 30/5/2019, tại Hội trường Cơ quan Quân sự huyện Ba Tơ, UBND huyện Ba Tơ tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 người có uy tin trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Ông Sa La Ven Côn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện dự khai mạc Hội nghị.
​Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030

​Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2030

09:15 28/05/2019

​Sáng nay 28/5/2019, tại thành phố Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2015, định hướng năm 2030. Chủ trì Hội thảo có ông Nông Quốc Tuấn và ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chủ trì Hội thảo có ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND các tỉnh Kom Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước; Lãnh đạo các Sở Tài chính, Lao động-TB&XH, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nội vụ, Xây dựng, Văn hóa Thể thao vào Du lich, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải và Ban Dân tộc tỉnh thuộc các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.​
 ​Huyện Minh Long hoàn thành việc xét chọn 150 đại biểu chính thức dự Đại hội các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

​Huyện Minh Long hoàn thành việc xét chọn 150 đại biểu chính thức dự Đại hội các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

02:48 27/05/2019

​ Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-BCĐ ngày 13/3/2019 của Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Minh Long về việc bầu, chọn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu DTTS huyện Minh Long lần thứ III năm 2019; Hướng dẫn Quy định về phạm vi, nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu được bầu chọn phải đảm bảo cơ cấu theo thành phần, độ tuổi, giới tính, lĩnh vực; đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận từ cơ sở. Đến nay, huyện Minh Long đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị liên tịch xét chọn 150 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Minh Long lần thứ III năm 2019 với thành phần như sau:
​UBND huyện Trà Bồng làm việc với Đoàn công tác của Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về thực hiện đề tài cấp Nhà nước

​UBND huyện Trà Bồng làm việc với Đoàn công tác của Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về thực hiện đề tài cấp Nhà nước

08:31 18/05/2019

​Sáng nay 17/5/2019, tại phòng họp UBND huyện Trà Bồng, Phó Chủ tịch UBND huyện ông Hồ Văn Thịnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do PGS, TS Bùi Văn Đạo làm Trưởng đoàn và PGS, TS Hà Đình Thành làm Phó Trưởng đoàn.
​Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tuyên truyền Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

​Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tuyên truyền Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

08:16 17/05/2019

​Thực hiện Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020” (Đề án), hằng năm Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tuyên truyền Đề án trên sóng PTQ. Theo đó, trong năm 2019, trên sóng PTQ sẽ phát sóng 4 số (Mỗi số phát sóng là 15 phút bằng 03 thứ tiếng Kinh, Hrê và tiếng Co trên sóng PTQ) với nội dung, thời gian phát sóng như sau:
 ​Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

​Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

09:00 15/05/2019

​Sáng ngày 15/5/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khai mạc Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019 theo Đề án của BTV Tỉnh ủy. Dự Hội nghị tập huấn có trên 150 đại biểu là người có uy tín theo Đề án của BTV Tỉnh ủy. Ông Hồ Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.​
​Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Đoàn công tác của Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về thực hiện đề tài cấp Nhà nước

​Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Đoàn công tác của Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về thực hiện đề tài cấp Nhà nước

07:47 13/05/2019

​Chiều nay 13/5/2019, tại phòng họp Ban Dân tộc tỉnh, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do PGS, TS Bùi Văn Đạo làm Trưởng đoàn và PGS, TS Hà Đình Thành làm Phó Trưởng đoàn.
​Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Giải cầu lông cán bộ, công chức và người lao động năm 2019

​Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Giải cầu lông cán bộ, công chức và người lao động năm 2019

02:32 13/05/2019

​Sáng ngày 11/5/2019, tại Nhà thi đấu thể thao của Công an tỉnh, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Giải cầu lông cán bộ, công chức và người lao động lần thứ nhất năm 2019. Đến dự Lễ khai mạc và tham gia cổ vũ có ông Võ Hùng Cường - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đại diện Chi bộ; Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Ban Dân tộc tỉnh.​
​Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đề nghị phân bổ trên 33 tỷ đồng để thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững năm 2017-2018

​Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đề nghị phân bổ trên 33 tỷ đồng để thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững năm 2017-2018

07:49 12/05/2019

​Ngày 07/5/2019, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND các huyện, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh có Công văn số 282/BDT-CSDT về việc phân khai thực hiện chính sách theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó:
​Ban Dân tộc Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Ba Tơ tổ chức tập huấn Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

​Ban Dân tộc Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Ba Tơ tổ chức tập huấn Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

07:36 11/05/2019

​Sáng ngày 10/5/2019, tại Hội trường Cơ quan Quân sự huyện Ba Tơ, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND huyện Ba Tơ tổ chức lớp tập huấn thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện. Tham dự lớp tập huấn có trên 80 đại biểu là cán bộ đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã; Hội viên các Hội, đoàn thể xã, thôn; Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn; Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của 05 xã: Ba Lế, Ba Bích, Ba Nam, Ba Tiêu và xã Ba Ngạc. Ông Sa La Ven Côn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện dự và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.
 ​Ban Dân tộc Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Hà tổ chức tập huấn Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

​Ban Dân tộc Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Hà tổ chức tập huấn Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

08:43 09/05/2019

​Sáng 09/5/2019, tại Hội trường UBND huyện Sơn Hà, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND huyện Sơn Hà tổ chức lớp tập huấn thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện. Tham dự lớp tập huấn có trên 60 đại biểu là cán bộ đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã; Hội viên các Hội, đoàn thể xã, thôn; Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn; Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
​Ban Dân tộc Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Tây Trà tổ chức tập huấn Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

​Ban Dân tộc Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Tây Trà tổ chức tập huấn Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

07:47 08/05/2019

​Sáng 08/5/2019, tại Hội trường UBND xã Trà Phong, huyện Tây Trà; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND huyện Tây Trà tổ chức lớp tập huấn thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống  trên địa bàn huyện. Tham dự lớp tập huấn có trên 50 đại biểu là cán bộ đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; Hội viên các Hội, đoàn thể xã, thôn; Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn; cán bộ bán chuyên trách làm công tác dân số Kế hoạch hóa gia đình xã; Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và đại diện hộ Nhân dân có con, cháu trong độ tuổi vị thành niên.
​Ban Dân tộc Quảng Ngãi tổ chức tập huấn Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

​Ban Dân tộc Quảng Ngãi tổ chức tập huấn Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019

10:49 07/05/2019

​Sáng 07/5/2019, tại Hội trường UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND huyện Sơn Tây tổ chức lớp tập huấn thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Sơn Long. Tham dự lớp tập huấn có trên 60 người là cán bộ đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và Hội viên các hội, đoàn thể xã, thôn, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, Người có uy tín và đại diện hộ Nhân dân có con, cháu trong độ tuổi vị thành niên.
Quảng Ngãi thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu thập, vươn lên thoát nghèo bền vững

Quảng Ngãi thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu thập, vươn lên thoát nghèo bền vững

08:23 07/05/2019

​Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu thập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện Sơn Tây và Tây Trà trong năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh để tiếp tục thực hiện trong năm 2019 (Đề án).
​Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh Tây Nguyên

​Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh Tây Nguyên

11:24 26/04/2019

​Thực hiện Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2022 (người có uy tín) và Quyết định số 22/QĐ-BDT ngày 15/01/2019 của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong năm 2019, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh thành lập Đoàn công tác gồm có 41 người do ông Nguyễn Thế Nhân- Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn và đại diện các Sở, ban ngành liên quan, gồm: Sở Y tế, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; đại diện Phòng chuyên môn của Ban Dân tộc; phòng Dân tộc huyện Sơn Hà và 33 đại biểu người có uy tín tiêu biểu đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh Tây Nguyên từ ngày 15/4/2019 đến ngày 24/4/2019.
​Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tham gia Hội thao chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành công tác dân tộc tại thành phố Đà Lạt

​Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tham gia Hội thao chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành công tác dân tộc tại thành phố Đà Lạt

09:11 26/04/2019

​Từ ngày 16/4/2019 đến 18/4/2018, Ban Dân tộc 14 tỉnh Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội thao truyền thống Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2019) lần thứ VII tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đoàn Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi có 15 vận động viên do ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn​
​Huyện Ba Tơ tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào DTTS đợt 1 năm 2019

​Huyện Ba Tơ tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào DTTS đợt 1 năm 2019

10:49 24/04/2019

​Trong 02 ngày 23 và 24/4/2019, Phòng Dân tộc huyện Ba Tơ đã tổ chức tập huấn đợt 1 năm 2019 cho hơn 100 người có uy tin trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện. Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Trần Trung Triết dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn. Cùng dự có Phó Trưởng ban Ban Dân vận huyện ủy Phạm Thị Hà; đại diện các cơ quan huyện và Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện. Trong 02 ngày tập huấn người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện đã được các Báo cáo viên truyền đạt các nội dung sau: ​
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND xã Nghĩa Sơn và xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa về thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND xã Nghĩa Sơn và xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa về thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững

08:04 23/04/2019

​Chiều nay 23/4/2019, tại Phòng họp UBND xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa để giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND). Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa ông Bùi Văn Tiến; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN xã Nghĩa Sơn.
 ​Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành về thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững

​Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành về thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững

10:09 19/04/2019

​Sáng 18/4/2019, tại Phòng họp UBND xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành để giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND). Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành ông Bùi Đình Thời; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN xã Hành Tín Đông.
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn về thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn về thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững

10:46 17/04/2019

​Sáng 16/4/2019, tại Phòng họp UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng ban và ông Đỗ Văn Cường Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn để giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND). Tiếp và làm việc với Đoàn có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN xã và đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện Bình Sơn.
​Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội

​Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội

10:33 10/04/2019

​Chiều ngày 08/4/2019, Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Thành phố Hà Nội đến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn có 47 người có uy tín do ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Đức On, Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban.
​​Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND xã Sơn Thủy huyện Sơn Hà về thực hiện chính sách khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững​

​​Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND xã Sơn Thủy huyện Sơn Hà về thực hiện chính sách khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững​

09:34 10/04/2019

Sáng ngày 09/4/2019, tại Phòng họp UBND xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà để giám sát việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND). Tham gia Đoàn giám sát có các thành viên và ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; về phía huyện có ông Đinh Văn Chi, Trưởng phòng Dân tộc huyện Sơn Hà.​
​Quảng Ngãi thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

​Quảng Ngãi thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

08:08 05/04/2019

​Ngày 28/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS) khi sinh con đúng chính sách dân số của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019. Theo đó:​
​Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND huyện Sơn Tây về thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững

​Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND huyện Sơn Tây về thực hiện khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững

10:20 03/04/2019

​Chiều 03/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện Sơn Tây, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng ban và ông Đỗ Văn Cường Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Sơn Tây để giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND). Tiếp và làm việc với Đoàn có Bà Phạm Thị Ngọc Vấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Võ Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện UBMTTQ Việt Nam, các hội đoàn thể, cơ quan chuyên môn thuộc huyện và lãnh đạo UBND các xã.
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị cán bô, công chức triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị cán bô, công chức triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

07:53 03/04/2019

​Sáng ngày 02/4/2019, ông Nguyễn Đức On, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Bùi Đức Chánh- Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban; ông Nguyễn Thế Nhân- Phó Trưởng ban và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban.​
​Hội Cựu Chiến binh xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ II, giai đoạn 2014-2019

​Hội Cựu Chiến binh xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ II, giai đoạn 2014-2019

11:30 02/04/2019

​Chiều 02/4/2019, tại Hội trường UBND xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây được sự cho phép của Thường trực Đảng ủy xã, Hội Cựu Chiến binh xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây đã long trọng tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ II, giai đoạn 2014-2019 với sự tham dự của 51 Đại biểu chính thức và 25 đại biểu khách mời. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Huy Đôi-Chủ tịch Hôi Cựu Chiến binh huyện và Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây.
​Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND xã Sơn Tinh huyện Sơn Tây về thực hiện chính sách khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững

​Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND xã Sơn Tinh huyện Sơn Tây về thực hiện chính sách khen thưởng hộ thoát nghèo bền vững

09:36 02/04/2019

​Sáng nay 02/4/2019, tại Phòng họp UBND xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh (Đoàn giám sát) do ông Đỗ Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây để giám sát việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND).​
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 841

Tổng số lượt xem: 1961175