Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 263/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc từ năm 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Phục vụ Đoàn Thanh tra UBDT) 20-04-2022
62 258/QĐ-BDT Quyết định về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 để tổ chức đưa đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các tỉnh phía Bắc. 20-04-2022
63 260/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 20-04-2022
64 259/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 20-04-2022
65 256/BC-BDT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2021 20-04-2022
66 257/BDT-CSDT V/v điều chỉnh vị trí tờ bản đồ thực hiện thu hồi đất để xây dựng: Trụ điện 22KV thuộc dự án Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, xã Long Mai (DA Ngã Lăng), huyện Minh Long 20-04-2022
67 255/TB-BDT Thông báo Về việc đưa, đón đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của các huyện về thành phố Quảng Ngãi để đi tham quan, học tập ngoài tỉnh năm 2022 20-04-2022
68 251/BDT-CSD V/v cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 19-04-2022
69 253/BDT-VP V/v đăng ký danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số 19-04-2022
70 254/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo khung thuyết minh dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 19-04-2022
71 252/BDT-VP V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 19-04-2022
72 249/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 19-04-2022
73 248/BC-BDT Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" 19-04-2022
74 250/BDT-VP Về việc đăng ký các môn thi đấu và danh sách Đoàn tham gia Hội thao chào mừng kỹ niệm 76 năm Ngày truyền thống Cơ quan Công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2022) lần thứ IX-Năm 2022 tại tỉnh Gia Lai 19-04-2022
75 247/QĐ-BDT Quyết định Thành lập tổ Chuyên gia xét thầu, gói thầu: Thuê xe đưa Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập, kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022. 18-04-2022
76 246/BDT-VP V/v xin phép Thường trực Tỉnh ủy đi công tác ngoài tỉnh 18-04-2022
77 245/QĐ-BDT Quyết định Về việc cử công chức tham gia lớp Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2022 18-04-2022
78 244/BC-BDT Báo cáo Kết quả và góp ý dự thảo tiêu chí lựa chọn đại biểu dự "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II" 18-04-2022
79 242/QĐ-BDT Quyết định Về việc cử công chức đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Trung đoàn bộ binh 887 (khóa 30 - năm 2022) 15-04-2022
80 241/BDT-CSDT V/v đăng ký cho Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS đến thăm và làm việc 15-04-2022
81 238/TM-BDT Thư mời Tham gia dự thầu Gói thầu: Thuê xe đưa đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 15-04-2022
82 236/QĐ-BDT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán: Thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 15-04-2022
83 240/BDT-CSDT V/v đề nghị tạo điều kiện cho Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS đến tham quan, học tập kinh nghiệm 15-04-2022
84 237/QĐ-BDT Quyết định Về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá, gói thầu Thuê xe đưa đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 15-04-2022
85 235/BDT-TTB V/v báo cáo thống kê số liệu công tác dân tộc 15-04-2022
86 234/BDT-CSDT V/v bố trí kinh phí tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 14-04-2022
87 233/BDT-CSDT Về việc cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 14-04-2022
88 232/BDT-VP Về việc báo cáo tình hình thực hiện Phần mềm quản lý tiền lương trên địa bàn tỉnh. 14-04-2022
89 231/QĐ-BDT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 14-04-2022
90 229/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-04-2022
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 904

Tổng số lượt xem: 1808595