Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 324/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại với đại diện đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm trong quý II năm 2022 23-05-2022
2 322/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán: Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 23-05-2022
3 323/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu nămvà nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 23-05-2022
4 319/BDT-TTB Về việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2021 20-05-2022
5 316/GM-BDT Giấy mời Tham gia báo cáo chuyên đề (Ngày 23/5/2022;...; 02/6/2022) 20-05-2022
6 317/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-05-2022
7 318/BDT-CSDT Về việc cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2022 20-05-2022
8 320/QĐ-BDT Quyết định Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,và cơ cấu tổ chức của Phòng Chính sách Dân tộc 20-05-2022
9 307/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 19-05-2022
10 315/BDT-CSDT Về việc phối hợp đón tiếp Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trà Bồng 19-05-2022
11 312/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Khối thi đua các cơ quan TMTH 19-05-2022
12 310/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19-05-2022
13 308/BDT-CSDT V/v tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Trà Bồng 19-05-2022
14 311/QĐ-BDT Quyết định Về việc giao dự toán kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêuthực hiện tập huấn tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào DTTS tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn các huyện miền núi. 19-05-2022
15 309/BDT-VP Về việc triển khai thực hiện quyết định số 315/QĐ-UBDT của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm UBDT 19-05-2022
16 314/QĐ-BDT Quyết định Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban 19-05-2022
17 313/QĐ-BDT Quyết định Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ban 19-05-2022
18 306/BDT-VP Đăng ký giao ước thi đua năm 2022 18-05-2022
19 301/BDT-CSDT V/v báo cáo tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo yêu cầu Nghị quyết số 41/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc Hội 17-05-2022
20 305/BDT-VP Về việc triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh 17-05-2022
21 299/BDT-VP Về việc báo cáo kế hoạch biên chế năm 2023 17-05-2022
22 302/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022 17-05-2022
23 304/BDT-CSDT V/v phổ biến thông báo tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2022-2023 của Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh 17-05-2022
24 300/BC-BDT Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trao trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 17-05-2022
25 303/BC-BDT Báo cáo Tình hình thực hiện công tác dân tộc quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 17-05-2022
26 298/BDT-CSDT V/v khảo sát tình hình, phản ánh, kiến nghị phục vụ đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân năm 2022 và trao tặng điện thoại thông minh, cấp đài radio người có uy tín trong đồng bào DTTS (Ngày 31/5/2022) 17-05-2022
27 295/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" về chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16-05-2022
28 296/BDT-TTB V/v đề nghị phối hợp tổ chức Hội nghị về chuyên đề Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên nhằm hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các em học sinh năm 2022 16-05-2022
29 294/BDT-CSDT V/v kiểm tra, khảo sát thực địa việc chuẩn bị thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN tại huyện Trà Bồng (Ngày 18/5/2022) 16-05-2022
30 297/BDT-TTB V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 16-05-2022
31 293/BC-BDT Báo cáo Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách liên quan đến phân định miền núi, vùng cao 13-05-2022
32 288/BDT-CSDT V/v cử đại biểu tham dự Hội thảo 12-05-2022
33 289/BDT-CSDT V/v hướng dẫn về xác định tiêu chí "có hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra thu nhập ổn định" để thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 12-05-2022
34 290/BDT-CSDT V/v tham gia góp ý nội dung tại Công văn số 1393/SNNPTNT-TCCB ngày 05/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 12-05-2022
35 291/BDT-CSDT V/v khẩn trương khắc phục những tồn tại của dự án Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh 12-05-2022
36 286/BDT-CSDT V/v thuê bao quản lý, vận hành lưới điện thuộc dự án Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh 09-05-2022
37 283/BDT-CSDT V/v kiểm tra, khảo sát thực địa việc chuẩn bị thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN tại huyện Ba Tơ 09-05-2022
38 282/BDT-CSDT V/v đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh khóa XIII tại kỳ họp giữa năm 2022 09-05-2022
39 284/BDT-CSDT V/v kiểm tra, khảo sát thực địa việc chuẩn bị thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN tại Sơn Tây 09-05-2022
40 287/BDT-CSDT V/v báo cáo công tác xóa mù chữ hiện nay trên địa bàn các huyện miền núi 09-05-2022
41 285/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phối hợp công tác năm 2022 09-05-2022
42 280/BDT-CSDT V/v đề xuất nhiệm vụ, triển khai Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ 06-05-2022
43 279/BDT-VP V/v cử Lãnh đạo tham dự Hội đồng thẩm định, Tổ thẩm định, Đoàn kiểm tra đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND tỉnh 06-05-2022
44 281/GM-BDT Giấy mời ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa Ban Dân tộc tỉnh với UBMTTQVN tỉnh (ngày 10/5/2022) 06-05-2022
45 278/BDT-VP V/v thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập bản sao bảo hiểm 06-05-2022
46 276/BDT-CSDT V/v phổ biến thông báo tuyển sinh học dự bị đại học của Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, năm học 2022-2023 04-05-2022
47 277/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2021 để chuẩn bị nội dung phục vụ đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân năm 2022 04-05-2022
48 275/QĐ-BDT Về việc cử ông Phạm Đình Thời, Phó Trưởng phòng Chính sách Dân tộc, đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng an ninh năm 2022 tại Trung Đoàn 887 (khóa 31) 29-04-2022
49 273/BDT-VP V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam 29-04-2022
50 271/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 " trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-04-2022
51 272/BDT-CSDT V/v cung cấp số liệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý 28-04-2022
52 271/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 " trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2022
53 270/BDT-VP V/v báo cáo kết quả thưc hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cash hành chính giai đoạn 2016-2022 25-04-2022
54 268/BDT-TTB V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 25-04-2022
55 266/BDT-VP V/v xin phép vắng mặt tại cuộc họp 22-04-2022
56 265/BDT-CSDT V/v góp ý Dự thảo khung thuyết minh dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý và cử cán bộ làm đầu mối liên hệ 22-04-2022
57 267/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022 22-04-2022
58 264/BDT-VP Về việc góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022-2023 21-04-2022
59 262/QĐ-BDT Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê xe đưa đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 20-04-2022
60 261/BDT-VP Giấy ủy quyền Điều hành và xử lý công việc của Ban Dân tộc 20-04-2022
61 263/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc từ năm 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Phục vụ Đoàn Thanh tra UBDT) 20-04-2022
62 258/QĐ-BDT Quyết định về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 để tổ chức đưa đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các tỉnh phía Bắc. 20-04-2022
63 260/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 20-04-2022
64 259/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 20-04-2022
65 256/BC-BDT Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2021 20-04-2022
66 257/BDT-CSDT V/v điều chỉnh vị trí tờ bản đồ thực hiện thu hồi đất để xây dựng: Trụ điện 22KV thuộc dự án Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, xã Long Mai (DA Ngã Lăng), huyện Minh Long 20-04-2022
67 255/TB-BDT Thông báo Về việc đưa, đón đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của các huyện về thành phố Quảng Ngãi để đi tham quan, học tập ngoài tỉnh năm 2022 20-04-2022
68 251/BDT-CSD V/v cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh 19-04-2022
69 253/BDT-VP V/v đăng ký danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số 19-04-2022
70 254/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo khung thuyết minh dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 19-04-2022
71 252/BDT-VP V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 19-04-2022
72 249/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 19-04-2022
73 248/BC-BDT Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" 19-04-2022
74 250/BDT-VP Về việc đăng ký các môn thi đấu và danh sách Đoàn tham gia Hội thao chào mừng kỹ niệm 76 năm Ngày truyền thống Cơ quan Công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2022) lần thứ IX-Năm 2022 tại tỉnh Gia Lai 19-04-2022
75 247/QĐ-BDT Quyết định Thành lập tổ Chuyên gia xét thầu, gói thầu: Thuê xe đưa Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập, kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022. 18-04-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1977

Tổng số lượt xem: 2011883