Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
676 540/BDT-TTĐB Về việc không triển khai tổ chức Hội thi tuyên truyền do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 tại huyện Minh Long 19-08-2021
677 539/BDT-TTĐB Về việc không triển khai tổ chức Hội thi tuyên truyền do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 tại huyện Sơn Tây 19-08-2021
678 538/BDT-TTĐB Về việc không triển khai tổ chức Hội thi tuyên truyền do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 tại huyện Sơn Hà 19-08-2021
679 537/BDT-TTĐB V/v không triển khai tổ chức Hội thi tuyên truyền do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Trà Bồng 19-08-2021
680 536/BDT-TTĐB V/v không triển khai tổ chức Hội thi tuyên truyền do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19. 19-08-2021
681 535/BDT-CSDT V/v góp ý các văn bản dự thảo về Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 17-08-2021
682 534/BDT-CSDT V/v thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín huyện Sơn Hà bị ốm đau 17-08-2021
683 533/BDT-KHTH V/v góp ý Dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-08-2021
684 532/BDT-VP Về việc tham gia góp ý dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi 17-08-2021
685 531/BDT-VP V/v góp ý các dự thảo Chiến lược Quốc gia về kinh tế số, xã hội số; Mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh 13-08-2021
686 530/BDT-VP V/v góp ý dự thảo các thông tư do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo 13-08-2021
687 529/BDT-VP Vv cử người phiên dịch tham gia phiên tòa hình sự 13-08-2021
688 528/BDT-VP Về việc báo cáo kết quả xử lý tổ chức, cá nhân có sai phạm TC-NS và kỷ luật CBCCVC năm 2021 13-08-2021
689 524/BDT-CSDT V/v xác định chủ sử dụng đất có công trình điện đường dây 22kV đi qua của dự án xây dựng Điểm ĐCĐC tập trung Đồng Tranh 12-08-2021
690 522/BC-BDT Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 12-08-2021
691 520/BDT-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh 12-08-2021
692 519/KH-BDT Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thứ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2025 và năm 2022 12-08-2021
693 518/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 12-08-2021
694 523/QĐ-BDT Quyết định V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm thuộc dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-08-2021
695 527/BDT-VP V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 12-08-2021
696 526/BDT-KHTH V/v góp ý Dự thảo văn bản của UBND tỉnh 12-08-2021
697 525/BDT-VP V/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” 12-08-2021
698 517/BDT-VP V/v hướng dẫn lập hồ sơ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" năm 2021 11-08-2021
699 516/BDT-VP Về việc phân công công chức trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi 11-08-2021
700 514/QĐ-BDT Quyết định Về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh” 10-08-2021
701 515/BDT-VP V/v đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 7 10-08-2021
702 513/BDT-TTĐB V/v cung cấp hồ sơ giới thiệu năng lực và kinh nghiệm Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 10-08-2021
703 512/BDT-KHTH V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 10-08-2021
704 511/BC-BDT Báo cáo Kết quả tự rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2020 10-08-2021
705 510/BDT-VP V/v giải trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 09-08-2021
706 509/BDT-VP V/v xây dựng dự toán NSNN đối với chính sách Người có uy tín và đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2022 06-08-2021
707 508/BDT-TTB V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2022 06-08-2021
708 506/BDT-TTB V/v cử công chức tham gia học lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo khóa 02 năm 2021 06-08-2021
709 507/BDT-CSDT V/v đăng ký làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT (Ngày 12/8/2021) 06-08-2021
710 505/KH-BDT Kế hoạch thực hiện một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 06-08-2021
711 504/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 85/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 05-08-2021
712 503/BDT-CSDT V/v đề xuất quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025 04-08-2021
713 502/BDT-KHTH V/v số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2020-2021 cho WTO 03-08-2021
714 501/BC-BDT Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Công văn số 455/TTT-NV5 02-08-2021
715 500/BDT-KHTH Vv báo cáo thống kê công tác dân tộc (Lần 2) 02-08-2021
716 499/BDT-VP V/v đăng ký danh sách tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 30-07-2021
717 498/BDT-TTĐB V/v báo cáo kết quả rà soát thông tin xác định thời gian đơn vị hành chính được sáp nhập theo Nghị quyết của UBTV Quốc hội khóa XIV. 30-07-2021
718 497/BDT-KHTH V/v thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh 30-07-2021
719 496/BDT-VP V/v cung cấp thông tin thanh toán vốn NSNN. 30-07-2021
720 495/BC-BDT Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án theo Quyết định 1163 của Thủ tướng Chính phủ 30-07-2021
721 494/BDT-KHTH V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc 30-07-2021
722 493/BDT-KHTH V/v góp ý dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 30-07-2021
723 492/BDT-KHTH V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 29-07-2021
724 491/BDT-KHTH V/v đăng ký và chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 29-07-2021
725 490/BDT-VP V/v gửi danh sách người đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 28-07-2021
726 489/BDT-KHTH V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng 28-07-2021
727 488/BDT-VP V/v lấy ý kiến dự thảo Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy Ban Dân tộc 27-07-2021
728 486/BDT-VP Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành và Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021- 2026 27-07-2021
729 485/BC-BDT Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 27-07-2021
730 484/GM-BDT Giấy mời Ban Dân vận Huyện ủy Nghĩa Hành ngày 29/7/2021 27-07-2021
731 483/BDT-CSDT V/v thăm hỏi, vận động người có uy tín trong đồng bào DTTS (Ngày 29/7/2021) 27-07-2021
732 482/BDT-VP V/v xin ý kiến chậm sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy 26-07-2021
733 481/QĐ-BDT Quyết định Về việc thành lập tổ thẩm định đấu thầu thực hiện dự toán: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 26-07-2021
734 480/GM-BDT Giấy mời họp ngày 28/7/2021 26-07-2021
735 479/QĐ-BDT Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, công nhận sáng kiến cấp cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 23-07-2021
736 478/BDT-TTB V/v tiếp tục thực hiện cuộc thanh tra theo Quyết định số 386/QĐ-BDT ngày 17/6/2021 của Trưởng ban Dân tộc. 23-07-2021
737 477/GM-BDT Giấy mời về việc thảo luận tiến hành khắc phục sạt lở của Dự án Đồng Tranh (Ngày 23/7/2021) 22-07-2021
738 476/BDT-KHTH V/v góp ý dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ 21-07-2021
739 475/BDT-KHTH V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 20-07-2021
740 474/BDT-CSDT V/v mời dự họp trực tuyến về chuẩn bị nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 (Ngày 30/7/2021) 20-07-2021
741 473/BDT-KHTH V/v góp ý quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 20-07-2021
742 472/QĐ-BDT Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 20-07-2021
743 471/BDT-VP V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án, công trình sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ năm 2020 trở về trước 20-07-2021
744 470/BDT-VP V/v phối hợp xây dựng báo cáo tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh 20-07-2021
745 469/BDT-VP V/v báo cáo khảo sát chất lượng sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân luật 20-07-2021
746 468/BDT-VP V/v tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện 20-07-2021
747 466/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021 20-07-2021
748 464/BDT-VP Về việc góp ý dự thảo các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh 19-07-2021
749 465/BDT-CSDT V/v gửi dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 19-07-2021
750 463/BDT-VP V/v góp ý Dự thảo Nghị định do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo 19-07-2021
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 831

Tổng số lượt xem: 1961091