Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
751 462/BDT-VP Về việc báo cáo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 19-07-2021
752 461/BDT-VP Về báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021 19-07-2021
753 460/BDT-VP V/v đăng ký số lượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 19-07-2021
754 459/BDT-TTĐB V/v báo cáo kết quả rà soát số liệu Trường, lớp học để cấp ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 15-07-2021
755 457/BDT-VP V/v tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực công tác dân tộc 15-07-2021
756 456/BDT-VP V/v tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực công tác dân tộc 15-07-2021
757 455/BDT-VP Về việc thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 15-07-2021
758 454/BDT-VP Về việc đăng ký khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021 15-07-2021
759 453/BDT-VP V/v tham gia góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực công tác dân tộc 14-07-2021
760 452/BDT-KHTH V/v rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh 14-07-2021
761 451/BDT-KHTH V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh và Thông báo số 13-TB/VPTU ngày 04/01/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy 14-07-2021
762 450/BDT-TTB V/v tạm hoãn cuộc thanh tra theo Quyết định số 386/QĐ-BDT ngày 17/6/2021 của Trưởng ban Dân tộc, để phòng chống dịch COVID-19 13-07-2021
763 449/BDT-TTB Về việc trả lại đơn của ông Đinh Quang Ôn 12-07-2021
764 448/BC-BDT Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-07-2021
765 447/BDT-CSDT V/v báo cáo rà soát thực hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK vùng DTTS&MN giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 09-07-2021
766 446/BDT-KHTH V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 09-07-2021
767 445/BDT-KHTH V/v báo cáo thống kê công tác dân tộc 09-07-2021
768 444/BDT-TTĐB V/v phối hợp báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 08-07-2021
769 443/BDT-TTĐB V/v cung cấp hồ sơ giới thiệu năng lực và kinh nghiệm Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 08-07-2021
770 442/TB-BDT Thông báo Lịch trực và làm việc tại cơ quan thực hiện phòng chống dịch Covid-19 07-07-2021
771 441/BDT-CSDT V/v hoãn cuộc họp trực tuyến về chuẩn bị nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 07-07-2021
772 440/BDT-TTĐB V/v rà soát số liệu Trường, lớp học để cấp ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg 07-07-2021
773 439/BDT-CSDT V/v góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh 06-07-2021
774 438/BDT-VP Về báo cáo kết quả các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 06-07-2021
775 437/BDT-VP Về việc cung cấp số liệu số lượng lãnh đạo, quản lý 05-07-2021
776 435/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 -2021 02-07-2021
777 433/BDT-CSDT V/v mời dự họp trực tuyến về chuẩn bị nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 (Ngày 08/7/2021) 01-07-2021
778 432/BDT-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 01-07-2021
779 431/BDT-VP Về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu 01-07-2021
780 427/BDT-VP V/v đề nghị tất toán tài khoản các dự án hoàn thành 30-06-2021
781 426/BDT-CSDT V/v giải quyết kiến nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh 30-06-2021
782 425/BDT-VP Về việc tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 30-06-2021
783 424/BDT-CSDT V/v thăm viếng, hỗ trợ người có uy tín qua đời của huyện Trà Bồng 30-06-2021
784 423/BC-BDT Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng/Trang Thông tin điện tử thành phần 6 tháng đầu năm 2021 30-06-2021
785 429/KL-BDT Kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại cuộc họp cơ quan đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm,triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 30-06-2021
786 421/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 30-TB/VPTU ngày 12/5/2021 29-06-2021
787 420/BDT-VP Về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan 29-06-2021
788 419/GM-BDT Giấy mời họp kiểm điểm công chức (Ngày 29/6/2021) 29-06-2021
789 418/QĐ-BDT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán: “Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh” 29-06-2021
790 412/BDT-VP V/v lấy ý kiến dự thảo Quy chế đánh giá, công nhận sáng kiến cấp cơ sở 28-06-2021
791 415/BDT-CSDT V/v tham gia ý kiến đối với kiến nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh 28-06-2021
792 413/BDT-TTĐB Vv góp ý dự thảo văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh 28-06-2021
793 417/BDT-CSDT V/v rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách tại các xã, thôn ĐBKK giai đoạn 2016-2020 không còn trong danh sách xã, thôn ĐBKK giai đoạn 2021-2025 28-06-2021
794 414/BC-BDT Báo cáo đề xuất xây dựng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện về công tác dân tộc trong những tháng cuối năm 2021 28-06-2021
795 416/BDT-CSDT V/v đăng ký làm việc với UBND huyện Minh Long (Ngày 30/6/2021) 28-06-2021
796 410/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc 25-06-2021
797 408/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Đề án của Bộ thông tin và Truyền thông 25-06-2021
798 409/KH-BDT Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 25-06-2021
799 407/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 24-06-2021
800 405/TTr-BDT Tờ trình vv thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai (DA Ngã Lăng), huyện Minh Long 23-06-2021
801 403/BDT-VP V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 23-06-2021
802 404/BDT-VP Về việc thực hiện đánh giá công chức quý II năm 2021 23-06-2021
803 406/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 23-06-2021
804 400/BDT-VP V/v góp ý về Phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung cho các CQNN 22-06-2021
805 401/BDT-VP V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi 22-06-2021
806 393/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 21-06-2021
807 394/BDT-CSDT V/v xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao 21-06-2021
808 395/BDT-KHTH V/v góp ý dự thảo Nghị định, Thông tư 21-06-2021
809 396/BDT-VP Về việc cử công chức tham gia phiên dịch 21-06-2021
810 397/BDT-CSDT V/v đăng ký bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 21-06-2021
811 398/QĐ-BDT Quyết định Thành lập Tổ thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh” 21-06-2021
812 399/BDT-VP V/v báo cáo kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm đối với cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh năm 2021. 21-06-2021
813 390/BC-BDT Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 18-06-2021
814 389/BDT-VP Về việc báo cáo số liệu thực trạng trình độ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và dự nguồn cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021-2025 18-06-2021
815 387/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 18-06-2021
816 388/BC-BDT Báo cáo Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từ đầu nhiệm kỳ khóa XI đến nay 18-06-2021
817 391/BDT-TTĐB V/v góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. 18-06-2021
818 392/BDT-VP V/v cắt giảm thêm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 18-06-2021
819 386/QĐ-BDT Quyết định Thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện một số Chính sách dân tộc năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Minh Long 17-06-2021
820 385/BDT-VP V/v cung cấp thông tin khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm 17-06-2021
821 384/QĐ-BDT Quyết định về việc điều động công chức Ban Dân tộc tỉnh 17-06-2021
822 382/BDT-CSDT V/v khẩn trương xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 16-06-2021
823 381/BDT-CSDT V/v trả lời những vấn đề báo chí đặt câu hỏi phục vụ họp báo quý II-2021 16-06-2021
824 380/QĐ-BDT Quyết định Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin công tác dân tộc để hỗ trợ thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh” 16-06-2021
825 378/QĐ-BDT Quyết định Thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện một số Chính sách dân tộc năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Minh Long 16-06-2021
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 857

Tổng số lượt xem: 1961109