Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
226 95/KH-BDT Kế hoạch phát động thi đua năm 2022 (Ban Dân tộc tỉnh) 21-02-2022
227 96/BDT-CSDT V/v hoãn nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) 21-02-2022
228 94/BDT-CSDT Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết chuyên đề của BTV Tỉnh ủy về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 3030 17-02-2022
229 92/BDT-CSDT V/v ký hợp đồng thực hiện công tác đo đạc, trích lục, cắm mốc GPMB và thực hiện bồi thường GPMB: Trụ điện 22KV thuộc dự án Điểm định canh, định cư tập trung Đồng Tranh 17-02-2022
230 93/KH-BDT Kế hoạch thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 17-02-2022
231 89/BDT-VP Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; công khai tài sản công và việc sử dụng hóa đơn bán tài sản công năm 2021. 16-02-2022
232 88/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBDT ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 16-02-2022
233 90/BDT-VP Về việc báo cáo niên độ thống kê năm 2021 16-02-2022
234 91/BDT-VP Về việc báo cáo thống kê theo Thông tư 03/2019/TT-BTP năm 2021(Sở Tư pháp) 16-02-2022
235 87/BDT-VP V/v thực hiện rà soát, đánh giá lại nhiệm vụ, kinh phí đã bố trí để phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số 14-02-2022
236 86/BDT-VP Về việc lấy ý kiến thống nhất để bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh 14-02-2022
237 85/BDT-CSDT V/v đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) 10-02-2022
238 84/BDT-CSDT V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 10-02-2022
239 83/BC-BDT Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 10-02-2022
240 81/QĐ-BDT Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 10-02-2022
241 79/BDT-VP V/v lấy ý kiến dự thảo Phương sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy Ban Dân tộc 10-02-2022
242 80/BDT-VP V/v cho ý kiến dự thảo Phương sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy Ban Dân tộc 10-02-2022
243 82/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo hướng dẫn xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10-02-2022
244 78/QĐ-BDT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 09-02-2022
245 77/BDT-VP Về việc góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-02-2022
246 76/KH-BDT Kế hoạch Tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Ban Dân tộc tỉnh năm 2022 09-02-2022
247 75/BDT-TTB Về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 07-02-2022
248 73/BDT-CSDT V/v thăm viếng, hỗ trợ người có uy tín qua đời của huyện Sơn Hà 07-02-2022
249 74/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 07-02-2022
250 72/BC-BDT Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 03-02-2022
251 71/BDT-VP Về việc góp ý dự thảo kế hoạch liên quan đến hoạt động kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh 28-01-2022
252 70/BDT-VP Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 28-01-2022
253 69/BDT-TTB V/v báo cáo, đánh giá việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 28-01-2022
254 68/QĐ-BDT Quyết định Ban hành Chương trình công tác quý I năm 2022của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 28-01-2022
255 67/BDT-VP Về việc tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1968 năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 28-01-2022
256 62/BDT-VP V/v báo cáo, đánh giá việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo yêu cầu của Bộ Tài chính 27-01-2022
257 64/BDT-VP V/v góp ý Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh 27-01-2022
258 66/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 27-01-2022
259 63/TB-BDT Thông báo Về việc phân công trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 27-01-2022
260 65/BDT-TTB V/v rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật 27-01-2022
261 61/BDT-VP Về việc góp ý đối với nội dung dự thảo QĐ đinh ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ " xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" 27-01-2022
262 59/CTrPH-BDT-SGDĐT Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025 26-01-2022
263 54/BDT-CSDT Vv góp ý Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý; thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công hàng năm từ nguồn NSNN do địa phương quản lý 25-01-2022
264 53/BDT-CSDT Vv góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 25-01-2022
265 56/BDT-CSDT V/v thăm, viếng, hỗ trợ người có uy tín có người thân qua đời của huyện Sơn Hà 25-01-2022
266 52/BC-BDT Báo cáo Kết quả thưc hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 24-01-2022
267 51/BC-BDT Báo cáo Tình hình công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 24-01-2022
268 50/BDT-TTĐB V/v tham gia góp ý nội dung tại Công văn số 361/STNMT-MT ngày 24/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 24-01-2022
269 49/BDT-CSDT V/v góp ý Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi 24-01-2022
270 47/BDT-VP V/v báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 24-01-2022
271 46/BDT-VP V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24-01-2022
272 48/QĐ-BDT Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 24-01-2022
273 45/BDT-VP V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy trình tạm thời tổ chức, vận hành nội bộ của tỉnh Quảng Ngãi phục vụ phiên họp Hội nghị truyền hình từ cấp xã lên Chính phủ 21-01-2022
274 44/BDT-TTĐB V/v báo cáo tham luận thực trạng và định hướng cơ chế, chính sách dân tộc về bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi 21-01-2022
275 43/BDT-TTĐB V/v Phối hợp hỗ trợ Đoàn Công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thăm và chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 20-01-2022
276 42/GM-BDT Giấy mời kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng dự án Đồng Tranh (Ngày 21/01/2022) 20-01-2022
277 41/BDT-CSDT V/v thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín gặp hoàn cảnh khó khăn của huyện Sơn Hà 20-01-2022
278 39/BDT-CSDT V/v cung cấp số liệu phục vụ dự án " Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi" 20-01-2022
279 40/BDT-CSDT V/v nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 20-01-2022
280 38/BDT-VP Về việc đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp 18-01-2022
281 22/BDT-CSDT V/v thăm, hỗ trợ người có uy tín gặp khó khăn của huyện Trà Bồng 18-01-2022
282 36/BC-BDT Báo cáo Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 18-01-2022
283 37/KH-BDT Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022 18-01-2022
284 34/BDT-TTĐB V/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2021 18-01-2022
285 35/BDT-CSDT V/v thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào DTTS gặp khó khăn của huyện Minh Long 18-01-2022
286 33/BDT-VP V/v truy cập và in tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 17-01-2022
287 32/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Ban Dân tộc tỉnh năm 2021, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 13-01-2022
288 31/QĐ-BDT Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn 12-01-2022
289 29/QĐ-BDT Quyết định Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Đinh Văn Yên, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp 12-01-2022
290 30/BDT-TT V/v tham gia ý kiến để công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần, ngưng hiệu lực trong năm 2021 12-01-2022
291 27/BDT-VP Vv báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Giám sát Quốc hội khóa XV liên quan đến nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2021 12-01-2022
292 28/QĐ-BDT Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 12-01-2022
293 25/KH-BDT Kế hoạch Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 và Tháng cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 12-01-2022
294 24/BDT-VP V/v thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 12-01-2022
295 26/BDT-VP Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức và người làm việc của Ban Dân tộc tỉnh tính đến 31/12/2021 12-01-2022
296 20/BDT-CSDT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 11-01-2022
297 19/BDT-CSDT V/v rà soát danh mục các dự án đầu tư sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư thuộc Dự án 2, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, giai đoạn 2021 - 2025 11-01-2022
298 23/GM-BDT Giấy mời Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường Trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2018-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 (Ngày 17/01/2022) 11-01-2022
299 14/BDT-VP V/v thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV và Chỉ thị số 13/CT-UBND năm 2021 10-01-2022
300 17/BDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện nội dung Thông báo kết luận đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 10-01-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2352

Tổng số lượt xem: 2011201