Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4276 265/BC-BDT Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình 135 năm 2014 và 2015 25-08-2015
4277 264/BDT-KHTH Thực hiện vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len 24-08-2015
4278 263/BDT-KHTH góp ý dự thảo Thông tư qui định chế độ báo cáo thống kê Công tác dân tộc 20-08-2015
4279 262/BDT-CSDT Áp dụng chính sách đối với các xã được thành lập theo Nghị Quyết số 10/NQ-CP của huyện Sơn Tây, Ba Tơ 19-08-2015
4280 261/BC-BDT Tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 18-08-2015
4281 260/BC-BDT Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2 năm 2014-2015 và kế hoạch năm 2016 17-08-2015
4282 259/BDT cử bổ sung đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 14-08-2015
4283 254/BDT-KHTH đề nghị bổ sung danh sách thôn, tổ dân phố vùng dân tộc và miền núi đặc biệt khó khăn 10-08-2015
4284 255/BDT-VP cử đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI 10-08-2015
4285 256/BDT Báo cáo thống kê cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số 10-08-2015
4286 249/QĐ-BDT điều động công chức 07-08-2015
4287 248/BC-BDT Kết quả triển khai chiến lược công tác dân tộc 06-08-2015
4288 244/BDT cử đại biểu tham gia diễu hành nhân dịp 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 05-08-2015
4289 246/BDT-KHTH góp ý dự thảo Thông tư qui định chế độ báo cáo thống kê Công tác dân tộc 05-08-2015
4290 243/BDT-CSDT đề nghị phối hợp làm việc với đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước 03-08-2015
4291 240/BDT-KHTH đề nghị báo cáo 01 n8m thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc 28-07-2015
4292 241/KH-BDT Kế hoạch thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2016 28-07-2015
4293 223/KH-BDT Kế hoạch tín dụng thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016 28-07-2015
4294 238/BDT-KHTH đề nghị các Sở Ngành gởi báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 27-07-2015
4295 239/BDT-KHTH đề nghị báo cáo tổng kết Chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 27-07-2015
4296 239/BDT-KHTH V/v gửi báo cáo tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 27-07-2015
4297 238/BDT-KHTH V/v gửi báo cáo tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 27-07-2015
4298 237/BC-BDT Báo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 27-07-2015
4299 236/BDT-VP V/v chọn cử đại biểu tham giai diễu hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 27-07-2015
4300 228/BC-BDT Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020 20-07-2015
4301 229/BDT-VP V/v nhận tiềng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014 17-07-2015
4302 227/BDT-KHTH V/v thiên tai gây chết người 17-07-2015
4303 226/BDT-TTB V/v đề nghị hỗ trợ Thanh tra viên 16-07-2015
4304 225/BDT-TTB V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1592 và Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2014 16-07-2015
4305 224/BDT-VP V/v Trưởng ban Dân tộc xin phép đi công tác ngoài tỉnh 16-07-2015
4306 221/BDT-KHTH V/v kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 135 15-07-2015
4307 220/TB-BDT Thông báo kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại cuộc họp trực báo ngày 06/7/2015 14-07-2015
4308 215/BDT-CSDT V/v đề xuất danh mục hỗ trợ thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg 08-07-2015
4309 214/KH-BDT Kế hoạch thực hiện các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 07-07-2015
4310 211/BDT-KHTH V/v phối hợp triển khai điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số 06-07-2015
4311 210/BC-BDT Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 03-07-2015
4312 205/BDT-KHTH V/v tổng kết tình hình và kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến đồng bào DTTS trong giai đoạn 2011-2015 30-06-2015
4313 202/BDT-KHTH V/v tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 30-06-2015
4314 204/BDT-CSDT V.v giúp đỡ đoàn người có uy tín giao lưu, học tập kinh nghiệm tại huyện đảo Lý Sơn năm 2015 30-06-2015
4315 203/BDT-KHTH V/v cử cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát đợt điều tra thực trạng kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số năm 2015 30-06-2015
4316 198b/BDT-KHTH V/v đôn đốc thực hiện rà soát thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 26-06-2015
4317 197/BDT-CSDT V/v đề nghị tham gia góp ý dự thảo quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-06-2015
4318 195/TTr-BDT V/v đề nghị bố trí cơ sở do nhà nước quản lý để làm Nhà khách dân tộc do Ban Dân tộc quản lý 25-06-2015
4319 194/BDT-VP V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức cho cơ quan Ban Dân tộc tỉnh 25-06-2015
4320 191/BDT-CSDT V/v đưa, đón người có uy tín trong đồng bào DTTS đi tham quan, học tập mô hình sản xuất tại một số huyện trong tỉnh năm 2015 25-06-2015
4321 196/BDT-CSDT V.v đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KH-XH vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 25-06-2015
4322 193/BDT-VP V/v đăng ký danh sách CBCC tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực trong công tác CCHC năm 2015 25-06-2015
4323 192/BDT-CSDT V/v đưa, đón người có uy tín trong đồng bào DTTS đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại đảo Lý Sơn năm 2015 25-06-2015
4324 189/BC-BDT Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 22-06-2015
4325 188/BDT-KHTH V/v góp ý dự thảo Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh 22-06-2015
4326 187/BC-BDT Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết kiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nũng quý II và 6 tháng đầu năm 2015; phương hướng nhiệm vụ kỳ tiếp theo 19-06-2015
4327 183/BC-BDT Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 16-06-2015
4328 180/BDT-VP V/v cử đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan công tác dân tộc 15-06-2015
4329 176/BDT-VP V/v nâng công suất sử dựng điện của cơ quan 10-06-2015
4330 173/TTr-BDT V/v giao kế hoạch vốn còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 năm 2011 10-06-2015
4331 172/BDT-KHTH V/v rà soát thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 09-06-2015
4332 170/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 09-06-2015
4333 172/BDT-KHTH Về việc rà soát thôn, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 09-06-2015
4334 160/BDT-CSDT V/v đề nghị UBDT quan tâm, đón tiếp đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tham quan, học tập kinh nghiệm năm 2015 29-05-2015
4335 144/BDT-CSDT V/v đưa, đón người có uy tín trong đồng bào DTTS đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc năm 2015 26-05-2015
4336 142/QĐ-BDT V/v phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Ban Dân tộc 26-05-2015
4337 140/BDT-KHTH V/v rà soát, xác định thôn, tổ dân phố ĐBKK đối với các thôn, tổ dân phố của huyện Trà Bồng 25-05-2015
4338 139/KH-BDT Kế hoạch tổ chức cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh năm 2015 25-05-2015
4339 138/KH-BDT Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2015 25-05-2015
4340 136/BDT-VP V/v cử đại biểu tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện các chương trình giảm nghèo 25-05-2015
4341 137/BDT-CSDT V/v đề nghị hỗ trợ đoàn công tác của Ban Dân tộc học tập kinh nghiệm trong việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và hoạt động quản lý trong lĩnh vực công tác dân tộc 25-05-2015
4342 135/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2015 22-05-2015
4343 132/BDT-KHTH V/v kế hoạch sử dụng vốn còn dư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm 2011 cho các xã ĐBKK 22-05-2015
4344 131/BDT-VP V/v cử đại biểu tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện các chương trình giảm nghèo 21-05-2015
4345 130/BC-BDT Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại về người và tài sản do mưa, lốc gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-05-2015
4346 129/BDT-KHTH V/v xin ý kiến các Bộ ngành về chính sách trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP 20-05-2015
4347 128/BC-BDT Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2015 20-05-2015
4348 127/BDT-KHTH V/v kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân tộc và các chương trình, dự án, chính sách dân tộc 15-05-2015
4349 125/TBKL-BDT Thông báo Kết luận cuộc họp Lãnh đạo Ban Dân tộc mở rộng ngày 12/5/2015 12-05-2015
4350 119/BDT-KHTH Triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2015 06-05-2015
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 853

Tổng số lượt xem: 1961135