Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Ngãi ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi

10:10 25/07/2022

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 như sau:
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030

11:12 15/10/2021

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 

​Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

​Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

07:16 20/11/2019

​Chiều 18/11/2019, Phó Chủ tịch Quốc hội bà Tòng Thị Phòng điều hành phiên họp Quốc hội. Tại Phiên họp này, với 432 đại biểu (chiếm 89,44%) Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
​Đối tượng, phạm vị, thời gian thực hiện Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

​Đối tượng, phạm vị, thời gian thực hiện Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

08:32 31/10/2019

​Ngay trong ngày 21/10/2019, ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc được Thủ tướng ủy quyền đọc Tờ trình xin phê duyệt và Báo cáo thẩm tra Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Đề án Tổng thể). Đối tượng, phạm vi, thời gian của Đề án Tổng thể:​
Mục tiêu của Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đến năm 2030

Mục tiêu của Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đến năm 2030

07:10 26/10/2019

​Thực hiện Nghị quyết số 74/2018/QH14 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi và vùng KTXH đặc biệt khó khăn (ĐBKK) giai đoạn 2021 - 2025 trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trình Quốc hội: “Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” (Đề án Tổng thể) và “Khung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” (Khung Chương trình); nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tăng thu nhập để giảm nghèo và thúc đẩy phát triển toàn diện vùng này, thu hẹp dần khoảng cách với các vùng phát triển. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định Đề án Tổng thể và Khung chương trình, tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019). Về mục tiêu của Đề án:
​Sự cần thiết xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

​Sự cần thiết xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

05:09 24/10/2019

​Ngày 28/5/2019, tại thành phố Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2015, định hướng năm 2030. Chủ trì Hội thảo có ông Nông Quốc Tuấn và ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Tham dự Hội thảo còn có Lãnh đạo UBND các tỉnh Kom Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước…
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3314

Tổng số lượt xem: 1988727