Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Bình xét, công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Dịch vụ công cấp 1 Trực tiếp thực hiện:UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh (phê duyệt) Dân tộc
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dịch vụ công cấp 1 Trực tiếp thực hiện:UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh (phê duyệt) Dân tộc
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 280

Tổng số lượt xem: 1820197