Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ IV- năm 2024

03/06/2024 10:06    81

Sáng ngày 01/6/2024, huyện Ba Tơ tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ IV - năm 2024.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ; Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hồ Ngọc Thịnh; lãnh đạo huyện Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; đại diện các phòng, ban, lãnh đạo các xã, thị trấn huyện Ba Tơ và 150 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 52 nghìn người thuộc các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Ba Tơ.  

Báo cáo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Giang Nam nêu rõ, huyện Ba Tơ có 82,2% dân số là người đồng bào DTTS trong tổng số. Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ba Tơ lần thứ III, năm 2019 và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tơ lần thứ XIX, huyện đã hoàn thành tốt và vượt nhiều chỉ tiêu trong số 12 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đại hội lần thứ III đã đề ra.

Ông Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, Phó Ban chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Đại hội thông qua Báo cáo chính trị

Đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ba Tơ luôn phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tự giác chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tương thân, tương ái, nỗ lực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương Ba Tơ ngày càng phát triển bền vững.

 
 

Giai đoạn 2019 - 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 10,1%/năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 46,7 triệu đồng/người/năm. Năm 2023, huyện Ba Tơ đã giảm được 6% hộ nghèo, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 23,55%.

Hiện nay, trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện cũng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao và được nhân rộng; trình độ dân trí vùng đồng bào DTTS đã được nâng lên, nhiều gia đình có con em hiếu học và ngày càng có nhiều người có trình độ đại học, trên đại học, có nhiều đóng góp cho xã hội và địa phương. Đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ba Tơ đã phát triển về mọi mặt so với năm 2019.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe nhiều bài tham luận của người có uy tín; cán bộ làm công tác dân tộc; người làm kinh tế giỏi …, đã có nhiều góp cho cộng đồng, chia sẻ những kinh nghiệm trong vận đồng bào DTTS tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cũng như thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn ghi nhận, đánh giá cao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Ba Tơ trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh ở địa phương. Để tiếp tục phát triển vùng đồng bào DTTS, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân các dân tộc huyện Ba Tơ cần tiếp tục quan tâm chăm lo và phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tăng cường công tác đào tạo, giải quyết việc làm. Đồng thời, mong muốn đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Ba Tơ cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, tiết kiệm tích lũy để làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình mình và cho xã hội. Các DTTS cần phải nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và đẩy lùi các hủ tục lạc hậu.

Đại hội đã chọn cử 51 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, năm 2024. Đồng thời, đại diện Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu huyện Ba Tơ lần thứ IV, năm 2024 với 14 chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu đạt được trong giai đoạn 2024 - 2029.

Lãnh đạo huyện Ba Tơ trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Tại đại hội, Ban Tổ chức đại hội đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho 19 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của địa phương giai đoạn 2019 - 2024./.

                                                                                                               Mạnh Bình

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1780

Tổng số lượt xem: 4879485