Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển (Quyết tâm thư Đại hội)

09/11/2019

Sáng ngày 19/10, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019 (Đại hội) với sự tham gia của 259 đại biểu chính thức tiêu biểu đại diện cho trên 190 ngàn đồng bào các DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tham dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bà Hoàng Thị Hạnh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bà Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Ngọc Căng; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh ông Nguyễn Cao Phúc; Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bà Đinh Thị Hồng Minh; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội bà Phạm Thị Thu Trang; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội ông Võ Phiên; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Đảng; các Sở, ngành; lãnh đạo các huyện; Lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lại và Bình Định và đặc biệt là sự hiện diện của ông Ka Pa Tơ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia lai- Kon Tum, dân tộc Co người con ưu tú của xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.


2A2_bà dfdffMinh đọc huyết tâm thư.JPG  Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bà Đinh Thị Hồng Minh đọc Quyết tâm thư

Tại Đại hội, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bà Đinh Thị Hồng Minh thay mặt Đại hội đã đọc Quyết tâm thư. Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh xin giới thiệu toàn văn Quyết tâm thư “Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”:

“ Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần III - năm 2019 trong 02 ngày 18 và 19/10/2019 với sự tham dự của 259 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 190.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi và hơn 70 đại biểu khách mời.

Đại hội rất vui mừng, phấn khởi, chào đón lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh. Tại Đại hội này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Ngọc Căng và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bà Hoàng Thị Hạnh, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, định hướng công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong những năm đến và trao tặng Đại hội Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung “CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY NỘI LỰC, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”.

Đại hội nghe và nhất trí cao với Báo cáo chính trị và các Báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội tiếp tục khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc; Đại hội cũng rất phấn khởi, tự hào về những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vào thành quả của sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua. Đại hội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các vị đại biểu, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng trong dịp này.

Đại hội cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu đã luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số cả về vật chất và tinh thần, có nhiều chủ trương, chính sách sát, đúng, kịp thời với nguồn lực đầu tư ngày càng lớn cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng như trực tiếp đối với đồng bào các dân tộc thiểu số của cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng, nhờ đó đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Tại Đại hội lần này, toàn thể đại biểu tham dự Đại hội, đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xin bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Một là, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; luôn kiên định đi theo con đường Xã hội Chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và toàn thể dân tộc Việt Nam đã lựa chọn.

Hai là, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tích cực tham gia thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ thời cơ, chủ động, sáng tạo, tăng cường giao lưu học hỏi, áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, thay đổi tập quán sản xuất để vươn lên làm giàu, hội nhập và phát triển.

Ba là, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi ra sức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc, kiên quyết xóa bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa. Thực hiện tốt các mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí cũng như các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe; phòng chống các dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh trong gia đình và cho cộng đồng.

Bốn là, tích cực tham gia công tác quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đề cao cảnh giác và đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Năm là, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng, cùng nhau thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cộng đồng các dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

3A3_Đại biểu biểu qusdfyết1 (1).JPG  4xcxcxcA4_Đại biểu biểu quyết1 (2).JPG  5A5_Đại hộicvcvv biểu quyết.JPG  Đạị biểu dự Đại hội biểu quyết

Những nội dung quyết tâm nêu trên là xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Ngãi mà đại diện tiêu biểu là 259 đại biểu chính thức tham dự tại Đại hội này.

Trước cờ Tổ quốc, trước cờ Đảng và trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xin hứa:

Nguyện suốt đời đi theo con đường của Đảng, của Bác Hồ kính yêu; giữ vững tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc của nước Việt Nam thống nhất.

Quyết tâm góp sức cùng Nhân dân toàn tỉnh ra sức thi đua sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp.

Quyết tâm thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa ngày càng vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ III - NĂM 2019”

                                                 

                                                                                 Hoài Châu


 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 629

Tổng số lượt xem: 1807920