Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Nhân dân xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ chung tay xây dựng nông thôn mới

17/11/2019

Sáng ngày 19/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019 (Đại hội) với sự tham dự của 259 đại biểu chính thức tiêu biểu đại diện cho trên 190 ngàn đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tham dự Đại hội có Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bà Hoàng Thị Hạnh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bà Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Ngọc Căng; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh ông Nguyễn Cao Phúc; Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bà Đinh Thị Hồng Minh; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội bà Phạm Thị Thu Trang; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội ông Võ Phiên; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Đảng; các Sở, ngành; lãnh đạo các huyện; Lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lại và Bình Định và đặc biệt là sự hiện diện của ông Ka Pa Tơ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia lai- Kon Tum, dân tộc Co người con ưu tú của xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

  2A2_Vănvvcvcv nghệ chào mừng.JPG  Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội DTTS

Tại Đại hội, Lãnh đạo xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ đã có báo cáo tham luận tại Đại hội về “Nhân dân xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi xin tóm tắt giới thiệu Báo cáo tham luận này:

Xã Ba Ngạc thuộc huyện Ba Tơ, cách trung tâm huyện lỵ 32km về hướng Tây Bắc, với diện tích 4.157,98 ha; xã có 6 thôn với 15 khu dân cư; có  914 hộ với 3.161 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Hrê.

3A3_Báo cácvcvo tham luận.JPG  Lãnh đạo xã Ba Ngạc báo cáo tham luận tại Đại hội

Nhân dân trong xã có truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, tinh thần hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn. Kết quả triển khai chương trình đạt được như sau:

Thống nhất tập trung lãnh đạo và kết quả đạt được: 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả cơ bản toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người 12,6 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 02 lần so với năm 2014; lương thực có hạt đạt 395 kg/người/năm, tăng 35 kg so với năm 2014, hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ như: hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học các thiết chế về văn hóa phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển sản xuất cũng như sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao.

Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng hiệu quả kinh tế; tăng thu nhập người dân; cơ cấu kinh tế của xã chuyển biến tích cực; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh và bền vững (năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo là còn 30,8 %, năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo là 28,50%).

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị  được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, ổn định, dân chủ ở cơ sở được phát huy; giao quân đạt 100%  chỉ tiêu huyện giao.

Huy động nguồn lực: Tổng nguồn vốn huy động đến thời điểm cuối năm 2019 toàn xã là trên 7,8 tỷ đồng. UBND xã đã thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân.

Quan tâm công tác tuyên truyền:

Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phải có sự nhận thức cao và tích cực tham gia hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để xây dựng các công trình trên địa bàn với 105 hộ dân tham gia được 15.000m2.

Một số kinh nghiệm:

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, có cách làm năng động, sáng tạo, phát huy được lợi thế của địa phương, cán bộ đảng viên gương mẫu, Nhân dân nhiệt tình ủng hộ đây là nguyên nhân đầu tiên tạo sức mạnh xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. 

Chú trọng công tác đào tạo tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là rất quan trọng. Quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới phải có quy chế phân công, phân cấp rõ ràng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động để cán bộ và Nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, Nhân dân phải ý thức trách nhiệm của mình, làm cho chính mình, chính mình là người được hưởng thụ; Nhà nước chỉ có vai trò hỗ trợ, lợi ích của người dân là động lực. Từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tinh thần quyết tâm, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai cho các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi người dân được tham gia đóng góp xây dựng và giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chủ động phân cấp để cộng đồng dân cư có thể trực tiếp tham gia xây dựng các công trình, phát huy vai trò giám sát của ban giám sát cộng đồng để đảm bảo chất lượng công trình phát huy hiệu quả vốn đầu tư để Nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện những đơn vị làm tốt và những vấn đề còn tồn tại, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng những điển hình hay cách làm sáng tạo. Trong đó có bài học xuyên suốt đó là phát huy dân chủ, công khai minh bạch để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Sơ kết, tổng kết; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mớitrên các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc họp khu dân cư để nhân rộng điển hình tiên tiến.

4A4_Đoàcvcvn Ba Tơ.JPG  L ãnh đạo tỉnh với Đoàn đại biểu DTTS huyện Ba Tơ 

Nhân dân xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ chung tay xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước manh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

                                                                                      Hoài Châu


 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 484

Tổng số lượt xem: 1807908