Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

​Sơn Hà tổ chức Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” thành công tốt đẹp

16/07/2019

Sáng nay 16/7/2019, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hà, Hội Cựu Chiến binh huyện Sơn Hà đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019 với sự tham dự của 110 Đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.000 Hội viên. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có bà Đinh Thị Trà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Trịnh Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh. Tham dự Đại hội còn có ông Đinh Xuân Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; ông Phùng Tô Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan ban, ngành huyện và đại diện cấp ủy xã.

2A2_Ô Minh chụp ảnh lưu niệm với Đại biểu.jpg  Bà Đinh Thị Thanh Trà và ông Trịnh Ngọc Minh với Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đạị hội đã thông qua: Báo cáo tổng kết 05 năm phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ 2019 - 2024; Báo cáo tham luận của các các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Cựu Chiến binh tỉnh; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu Chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019 - 2024.

3A3_Ông Đinh Văn Bước Chủ tịch HCCB huyện khai mạc Đại hội.jpg
Ông Đinh Văn Bước, Chủ tịch Hội CCB huyện phát biểu khai mạc Đại hộ

Báo cáo nêu, 5 năm qua Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng phối hợp với Chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” hằng năm và cả giai đoạn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hội trong thời kỳ mới đạt được kết quả sau:

Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội Chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Thường xuyên tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên và Nhân dân; củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở hội đông về số lượng, đảm bảo chất lượng, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đã có nhiều tấm gương Cựu Chiến binh tiêu biểu như: Hội viên Đinh Văn Nuông, ở thôn Làng Lòn, xã Sơn Trung hiến 2.000 m2 đất để xây dựng Nhà văn hóa thôn và Trường Mầm non tại thôn; Hội viên Đinh Xa Roi, ở thôn Làng Nưa, xã Sơn Thượng, hiến 1.000 m2 đất để xây dựng Nhà văn hóa thôn; Hội viên Đinh Văn Cảnh, ở thôn Đồng Sạ, xã Sơn Cao hiến 2.200 m2 đất để mở đường liên thôn, xóm và nhiều tấm gương tiêu biểu khác. Đặc biệt là nội bộ Cựu Chiến binh trong huyện đoàn kết trưởng thành toàn diện, hoạt động đúng hướng, lập được nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là một đoàn thể chính trị- xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Chính quyền và Nhân dân. 

Thực hiện có hiệu quả phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của Cựu Chiến binh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: tích cực tham gia phong trào khai hoang ruộng lúa nước, phong trào trồng rừng, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào chăn nuôi với phương châm “Sát từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ các cấp Hội đã luôn sâu sát Chi hội, nắm chắc tình hình kinh tế, đời sống của từng hộ gia đình Cựu Chiến binh để triển khai thực hiện các chương trình giúp nhau giảm nghèo bền vững; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực nâng cao đời sống Hội viên. Đến nay, Hội Cựu Chiến binh toàn huyện đã quản lý có hiệu quả hơn 35 tỷ đồng vốn vay và biết tự huy động các nguồn lực khác có hiệu quả; 5 năm qua Hội đã giảm được 267 hộ nghèo/250 hộ nghèo theo chỉ tiêu Đại hội giao; hiện nay còn 182 hộ nghèo/2084 hộ hội viên toàn huyện.

Thông qua phong trào thi đua đã thúc đẩy các cấp Hội hoạt động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, Hội đoàn thể động viên Cựu Chiến binh tham gia thực hiện tích cực có hiệu quả các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn giao thông, các cuộc vận động ở địa phương. Hội đã tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ Nhân dân giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Phong trào thi đua đã góp phần tích cực, hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống yêu nước hun đúc chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; vững vàng về chính trị tư tưởng; mạnh về tổ chức cả về chất lượng và cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trách nhiệm với công tác Hội, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của Hội trong tình hình mới và thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Thành tích 5 năm qua là đáng trân trọng thể hiện 9/10 chỉ tiêu Đại hội giao đều đạt và vượt: Kết nạp Hội viên mới đạt 102%; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, Hội viên gương mẫu, gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa và xây dựng Quỹ hội đều đạt 100%; vay vốn các kênh đạt 394%; xóa nhà tạm đạt 249%; hộ Hội viên giảm nghèo đạt 106% và phát triển Đảng viên đạt 321%. Bên cạnh thành tích đã đạt được, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”của huyện còn những hạn chế, tồn tại, đó là: Phong trào phát triển chưa đều; nội dung còn mang tính hình thức, tổ chức hoạt động chậm đổi mới, chưa khơi dậy và phát huy hết tiềm năng; việc phát hiện xây dựng mô hình, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số Cấp hội chưa được thường xuyên.

Báo cáo cũng nêu những bài học kinh nghiệm: Phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” phải đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Hội cấp trên; luôn triển khai phong trào thi dua kịp thời, đúng hướng theo tinh thần đổi mới và hướng về cơ sở, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong phong trào thi đua; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, trách nhiệm, có kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua, nhất là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì luôn năng động, sáng tạo, chủ động, đổi mới; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm phong trào thi đua ở các cấp Hội, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời để cổ vũ động viên tinh thần hăng hái thi đua của Cựu Chiến binh thực hiện tốt nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới công tác phong trào thi đua bổ sung nội dung, chỉ tiêu, phương pháp thi đua phù hợp với tình hình nhiệm vụ.

4A4_Bà Đinh Thị Thanh Trà phát biểu.jpg  Bà Đinh Thị Trà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bà Đinh Thị Trà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Trịnh Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã phát biểu chỉ đạo Đại hội: Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi của Đảng bộ quân và dân vừa kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương kết quả mà 5 năm qua Hội Cựu Chiến binh huyện đã đạt được. Ông Trịnh Ngọc Minh nhấn mạnh: Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc các cấp hội cần: Kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, hội Cựu Chiến binh và dư luận xã hội, tích cực tuyên truyền, giáo dục vận động hội viên và Nhân dân trong vùng tạo sự đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ra sức tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo vệ vững chắc chế độ Xã hội Chủ nghĩa; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua Cựu Chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững đạt được chỉ tiêu đề ra, nâng cao đời sống Hội viên, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương và tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh.

 Trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của bà Đinh Thị Trà, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Trịnh Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Đại hội đã thông qua nội dung chủ yếu phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm tới là: Phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” tập trung vận động các thế hệ Cựu Chiến binh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; góp phần tích cực và có hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế trẻ; tổ chức tốt phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của Hội viên; Hội chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các Hội đoàn thể, động viên Hội viên tham gia tích cực có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn giao thông, các cuộc vận động ở địa phương và chú trọng xây dựng Hội trọng sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, và tổ chức, tích cực đổi mới phương thức hoạt động.

Trên cơ sở thành tích đã đạt được của tập thể và cá nhân điển hình và để động viên, cỗ vũ phong trào thi đua trong những năm tới Đại hội đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc. Theo đó, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiên binh tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội Cựu Chiến binh huyện và Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

5A5_Ô Minh tặng bằng khen của Chủ tịch HCCB tỉnh_2.jpg  Ông Trịnh Ngọc Minh, PCT Thường trực Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen

6A6_Bà trà tặng Giấy khen.jpg  Bà Đinh Thị Trà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao thưởng

Đại hội đã kết thúc trong bầu không khi đoàn kết, tin tưởng với quyết tâm sẽ đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh” tỉnh lần thứ VI./.

                                                                                 Hoài Châu


 
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2126

Tổng số lượt xem: 1966585