Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

10 Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

06/12/2020

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội thảo bàn về Đề án giảm thiểm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2021-2025 tại Hà Nội

Ngày 19/6/2000, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình mục tiêu quốc gia) với 452/452 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 bao gồm 10 Dự án.

 

 

Chương trình mục tiêu quốc gia là nhu cầu bức thiết, là niềm tin, hy vọng cho sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi nói chung và của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng

Tỉnh Quảng Ngãi nằm ở vùng Duyên hải miền Trung, với diện tích: 5.153 km2, dân số: gần 1,3 triệu người; có 13 huyện, thành phố, thị xã. Trong đó, có 05 huyện miền núi, 01 huyện đảo Lý Sơn, 05 huyện đồng bằng, 01 thị xã và 01 thành phố. Vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh có 05 huyện với 78 xã. Đây là khu vực sinh sống lâu đời của đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là 03 dân tộc Hrê, Co, Ca dong với dân số khoảng 187.072 người chiếm khoảng 14,9% dân cư toàn tỉnh (dân tộc Hrê có 133.244 người, dân tộc Co có 33.520 người, dân tộc Ca dong có 19.808 người và một số các dân tộc thiểu số khác với khoảng 500 người).

Vùng đồng bào DTTS của tỉnh hiện nay có 04 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a (từ năm 2019 trở về trước là 06 huyện nghèo; năm 2018 huyện Sơn Hà mới thoát khỏi danh sách huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; năm 2020 huyện Tây Trà sáp nhập vào huyện Trà Bồng). Giai đoạn 2016 - 2020, vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh có 04 xã khu vực I, 33 xã khu vực II và 46 xã khu vực III và có 266 thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) (trong đó có 59 thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II và 207 thôn ĐBKK thuộc xã khu vực III). Toàn vùng có 50 xã ĐBKK, xã an toàn khu và 47 thôn ĐBKK được hỗ trợ của Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Về tỷ lệ hộ nghèo: Đầu năm 2020, tổng số hộ nghèo khu vực miền núi của tỉnh là 16.763 hộ (chiếm tỷ lệ 26,41%) và tổng số hộ cận nghèo là 7.751 hộ (chiếm tỷ lệ 12,21%). Trong đó, tổng số hộ nghèo DTTS là 15.773 hộ, chiếm tỷ lệ 56,4% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Giai đoạn 2020 – 2025, Quảng Ngãi đăng ký thực hiện 10 Dự án, với nhu cầu vốn theo từng dự án cụ thể:

Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Báo cáo Kết quả bổ sung, điều chỉnh số liệu lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tổng nhu cầu vốn cần có để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 là 3.891.152 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là: 2.537.192 triệu đồng; ngân sách địa phương là: 730.127 triệu đồng; vốn tín dụng là: 608.252 triệu đồng và vốn huy động khác là: 15.581 triệu đồng. Được phân chia cho 10 dự án như sau:

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là: 561.595 triệu đồng.

Sạt lở đất tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây tháng 10/2020, là nổi sợ kinh hoàng của người dân vùng có nguy cơ sạt lở đất

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết là: 269.010 triệu đồng.

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị là: 1.748.858 triệu đồng.

Xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây thu hoạch lúa vụ Hè thu năm 2020- năng suất cao nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc là: 678.440 triệu đồng.

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là: 222.408 triệu đồng.

Tiết mục múa, cồng chiên của đồng bào DTTS Co tại Đại hội đại biểu các DTTS Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là: 156.800 triệu đồng.

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em là: 50.000 triệu đồng.

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối vói phụ nữ và trẻ em là: 50.920 triệu đồng.

Thanh niên vùng đồng bào DTTS và miền núi Quảng Ngãi tham gia Hội thi: Thanh niên với với pháp luật tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn là: 103.623 triệu đồng.

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình là: 49.498 triệu đồng.

Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Dân tộc tỉnh sẽ có loạt tin, bài phân tích cụ thể từng Dự án cụ thể nói trên sẽ được triển khai trên vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025./.

                                                                                                      Hoài Châu

 

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2198

Tổng số lượt xem: 1958410