Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội: Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

08/04/2019

Sáng ngày 27/3/2019, Ban Dân tộc Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 và hướng dẫn việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

 Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Tất Vinh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số và chuyên viên Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo Ban Dân tộc, các phòng chức năng và toàn thể công chức, người lao động thuộc Ban; các đồng chí đại diện Văn phòng HĐND-UBND các huyện dân tộc, miền núi; Phòng Dân tộc Ba Vì; các đồng chí đại diện các xã vùng dân tộc, miền núi và các đồng chí phóng viên ở các cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố.


Thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, Ban Dân tộc đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố trình Ban Thường vụ ban hành Thông tri số 16-TT/TU về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ III năm 2019; xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ III năm 2019. Hướng dẫn các huyện vùng dân tộc, miền núi tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 12/2008/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho người có uy tín đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố. Phối hợp với các sở, ngành Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 12/01/2019 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đồng thời đã ban hành Kế hoạch tập huấn tuyên truyền kiến thức quản lý Nhà nước và pháp luật đến cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở. Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND năm 2018; báo cáo chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030...
Nhân dịp Tết nguyên đán, Ban Dân tộc đã thăm hỏi, tặng 100 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín tại 5 huyện vùng dân tộc, miền núi. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành ở Trung ương, Thành phố và các địa phương đã thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín tại các huyện vùng dân tộc, miền núi như đã tặng 201 suất quà tổng trị giá 101.200 ngàn đồng; hỗ trợ 150 kg gạo cho 7 hộ khó khăn ở huyện Mỹ Đức; tặng 1.287 suất quà tổng trị giá 498.600 ngàn đồng cho huyện Thạch Thất; tặng 927 suất quà tổng trị giá 564.600 ngàn đồng cho huyện Quốc Oai và đã tặng quà cho người có uy tín và 12 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Chương Mỹ.
Đã đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ và người có uy tín các tỉnh Lai Châu, Cà Mau, Hà Giang, Bắc Giang, Lào Cai đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Nhìn chung, 03 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và thành phố Hà Nội, sự phối hợp của các cấp, ngành, đặc biệt là sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở, việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. Tình hình sản xuất, kinh doanh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng dân tộc miền núi ổn định. Các địa phương chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ như ném còn, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ... Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các địa phương quan tâm, chú trọng. Đồng bào dân tộc tích cực thi đua xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa.


Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại như công tác phối hợp trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chế độ thông tin báo cáo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa đảm bảo theo quy định, nên việc tham mưu thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc có việc chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Công tác nắm tình hình, cung cấp thông tin tại địa bàn vùng dân tộc thiểu số có địa phương có việc còn chưa kịp thời và toàn diện. Nhu cầu đầu tư đối với các xã vùng dân tộc, miền núi lớn, trong khi nguồn lực của Thành phố còn hạn chế. Chưa tạo được vùng sản xuất hàng hóa; năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm còn thấp. Kiến thức về kinh tế thị trường, khoa học-kỹ thuật, quản lý kinh tế của người dân còn hạn chế...
Với nhiệm vụ công tác quý II, ngành công tác dân tộc tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ III năm 2019; Tổ chức tập huấn tuyên truyền kiến thức quản lý Nhà nước và pháp luật tại các huyện vùng dân tộc, miền núi; Tổ chức đưa Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tiêu biểu đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam; Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao tổ chức Hội thi TDTT các xã dân tộc, miền núi, các trường Nội trú trên địa bàn Thành phố; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn đầu tư cho các dự án thuộc Kế hoạch số 138/KH-UBND...
Tại hội nghị, đại diện các huyện dân tộc, miền núi và Phòng Dân tộc Ba Vì đã nêu lên một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019. Đồng thời, nêu lên một số vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với hộ nghèo tại địa phương theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số đánh giá cao việc Ban Dân tộc tham mưu rất sát Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam và Thông tri số 16-TT/TU về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp Thành phố lần thứ III năm 2019; Dự thảo Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019 rất bài bản, đầy đủ và chi tiết. Việc Ban Dân tộc lấy ý kiến góp ý vào Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019 trước khi ban hành sẽ giúp các địa phương hạn chế được những vướng mắc khi triển khai thực hiện. Với thành phố Hà Nội có đặc thù đó là đội ngũ người có uy tín có nhiều người là người dân tộc Kinh nên nhất trí cao với việc đại biểu dự Đại hội có cả người Kinh là người có uy tín. Với việc thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương có vướng mắc gửi văn bản về Ban Dân tộc để Ban Dân tộc tổng hợp trình lãnh đạo Ủy ban Dân tộc giải đáp. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban Dân tộc làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp...


Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân tộc Nguyễn Tất Vinh cho biết, Hà Nội phấn đấu hết năm 2019 không còn hộ nghèo; 100% người dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh vào năm 2020 và trong giai đoạn 2021-2015, 100% các xã đạt chuẩn Nông thôn mới, vì vậy đề nghị các địa phương khi có những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc phải báo cáo kịp thời để tháo gỡ nhằm triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc đề nghị các địa phương tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019 theo Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội Thành phố. Theo đó, các huyện phải nắm được thành phần, số lượng dân tộc thiểu số trên địa bàn để có cơ sở phân bổ đại biểu dự Đại hội các cấp, đại biểu là những người tiêu biểu đại diện cho các dân tộc...


Một số hình ảnh tại Hội nghị:Đồng chí Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghịĐồng chí Nguyễn Tất VinhTrưởng Ban Dân tộc kết luận Hội nghịĐồng chí Lê Thanh Thắng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chính sách Dân tộc - Ban Dân tộc giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong   thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương

 

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Ba Vì nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Mỹ Đức phát biểu tại Hội nghịĐồng chí Quách Hữu Hiền, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất phát biểu tại Hội nghịĐồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND  huyện Quốc Oai  phát biểu tại Hội nghị

Nguồn: Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 661

Tổng số lượt xem: 1807869