Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang: Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018

01/02/2019

Ngày 25/01/2018 Ban Dân tộc Kiên Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Chủ tọa Hội nghị có các đồng chí: Danh Ngọc Hùng, Trưởng ban Dân tộc; Ông Danh Hoàng Duyên, Chủ tịch CĐCS và 19/19 cán bộ, công chức và người lao động cơ quan tham dự.

Hội nghị đã thông qua: báo cáo tình hình và kết quả hoạt động cơ quan Ban Dân tộc năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;  Quy chế chi tiêu nội bộ; tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Thông qua ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH CĐCS; Phát động Đăng ký thi đua năm 2018; Kế hoạch thi đua khen thưởng và dự toán kinh phí năm 2018; Nghị quyết Hội nghị.

 

 

66289a9c81556e0b3744.jpg 

 Đồng chí Danh Ngọc Hùng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc Hội nghị

 

f19e107108b8e7e6bea9.jpg 

 Đồng chí Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc thông qua báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn Cơ sở năm 2017

bd4b465e5d97b2c9eb86.jpg 

 Đồng chí Danh Siêng, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân của Ban thông qua báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân Ban Dân tộc

 

 

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham gia phát biểu góp ý của công chức và cùng nhau thảo luận, bàn bạc làm rõ thêm các ý kiến góp ý của cán bộ, công chức.

 

fac36358799196cfcf80.jpg 

 

25e43b131edaf184a8cb.jpg 

 

638e5a6742aeadf0f4bf.jpg 

Toàn cảnh buổi Hội nghị

 c800411264db8b85d2ca.jpg

Tập thể cán bộ công chức, người lao động của Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng Danh Ngọc Hùng, Chủ tọa Hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc khẳng định trong năm 2017, tập thể lãnh đạo Ban và toàn thể CBCC cơ quan Ban Dân tộc đã thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng chỉ đạo trong năm 2018 tuy có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn vì vậy tất cả CBCC cần cố gắn, tích cực hơn nữa để hoàn nhiệm nhiệm vụ được giao trong năm 2018, đồng thời cần có các giải pháp thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, phát huy tính tích cực sáng tạo nhằm đạt hiệu quả công việc cao nhất. 

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị chủ yếu năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%./.      

                                  Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 450

Tổng số lượt xem: 1807799