Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bảo dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long

04/07/2022 09:06    137

Ban Dân tộc tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bảo dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long

Ban Dân tộc tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bảo dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long

Tài liệu đính kèm: Đón tiep Đoàn NCUT Vĩnh Long (2).pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 517

Tổng số lượt xem: 3155252