Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam: Hội thảo khoa học “Thực trạng phát triển KT-XH trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ miền núi tỉnh Quảng Nam và một số vấn đề đặt ra”

08/04/2019

Nhằm nghiên cứu thực trạng, xây dựng Đề tài khoa học, có cơ sở đề xuất chính phủ xem xét ban hành những chính sách phù hợp với từng vùng, miền để đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025. Đoàn công tác Viện Dân tộc học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành làm việc với 06 Sở, Ban, ngành tỉnh (Ban Dân tộc, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Giáo dục & Đào tao, Công an tỉnh) và đi khảo sát thực tế tại địa bàn 4 thôn thuộc 4 xã của 02 huyện Bắc Trà My và Đông Giang.


Sáng nay, ngày 26/3/2019, Đoàn công tác Viện Dân tộc học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học, với chủ đề “Thực trạng phát triển KT-XH trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ miền núi tỉnh Quảng Nam và một số vấn đề đặt ra”. Chủ trì Hội thảo PGS.TS Bùi Văn Đạo, nghiên cứu viên cao cấp Viện Dân tộc học-Chủ nhiệm Đề tài khoa học và đ/c Hồ Thanh Tân - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam; cùng sự tham gia của các đ/c đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo và công chức Ban Dân tộc tỉnh và 09 thành viên Đoàn công tác của Viện Dân tộc học.
PGS – TS Bùi Văn Đạo và đ/c Hồ Thanh Tân – Phó trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội thảo
Mở đầu Hội thảo, PGS.TS Bùi Văn Đạo giới thiệu chung về nội dung và mục đích thực hiện của Đề tài khoa học do Ủy ban Dân tộc chủ trì; theo đó đ/c Hồ Thanh Tân khái quát đề dẫn tham luận tại hội thảo; các Sở, ngành tham luận tập trung về thực trạng và các vấn đề cần đặt ra: Sở Giáo dục & Đào tạo tham gia chủ đề “ Giáo dục đào tạo ở các dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam”; Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tham gia “ Giảm nghèo, giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực trong đồng bào DTTS của tỉnh”; Công an tỉnh tham gia “ An ninh chính trị, tệ nạn xã hội và an ninh quốc phòng trong cộng đồng DTTS”; Ban Dân tộc tỉnh tham gia “ Việc thực hiện các chính sách dân tộc và vấn đề đặt ra đối với đồng bào DTTS tại chỗ tỉnh Quảng Nam” v.v… 
Hội thảo đã giúp cho các nhà nghiên cứu của Viện Dân tộc học có những thông tin từ thực tế; những bức xúc và kiến nghị thiết thực, phù hợp với từng vùng miền; đồng thời, qua Hội thảo cán bộ, công chức Ban Dân tộc tỉnh cũng như các sở, ngành liên quan của tỉnh hiểu, nắm thêm tình hình, nhận định, định hướng giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian đến. 

Đoàn công tác Viện Dân tộc học chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo Qua đây, Đoàn công tác Viện Dân tộc học đã gửi lời cảm ơn chân thành đến UBND tỉnh, các Sở, ngành, đặc biệt là Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tạo điều kiện cho Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ. Ban Dân tộc tỉnh mong rằng qua Hội thảo này Viện Dân tộc học sớm có Đề tài khoa học được công nhận và đề xuất chính phủ ban hành chính sách mới phù hợp, thiết thực để vùng đồng bào DTTS nói chung, Quảng Nam nói riêng có điều kiện phát triển toàn diện trong thời gian đến./.
                                                                                               Nguồn: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 591

Tổng số lượt xem: 1807854