Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030

25/03/2021

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 23/3/2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt Chương trình đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; tham dự Hội nghị còn có ông Đỗ Minh Hải, Phó Trưởng ban Dân tộc và đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Dân tộc các huyện miền núi và trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh.

       

 

 

 

 

Ông Lê Quang Bình, Trưởng phòng CSDT báo cáo nội dung Chương trình

Sau khi nghe Trưởng phòng Chính sách Dân tộc báo cáo 10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình), Hội nghị đã thảo luận xung quanh một số nội dung: Cơ cấu thành phần Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình; xây dựng đề cương chung Dự án tổng thể cho 10 Dự án để các huyện có cơ sở thực hiện; sau khi có vốn việc triển khai thực hiện cho các dự án, tiểu dự án như thế nào…?

 

Ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Dân tộc (trái), chủ trì Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thế Nhân nhấn mạnh: Về cơ cấu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình thống nhất từ Trung ương đến tỉnh và huyện, ở trên cơ cấu phân công như thế nào thì chúng ta vận dụng cho phù hợp với địa phương; nhất quán xây dựng một Kế hoạch (hoặc một Đề án) tổng thể ở cấp tỉnh, huyện để triển khai thực hiện 10 dự án của Chương trình mà không tách riêng từng dự án, Ban Dân tộc sẽ xây dựng đề cương chung để huyện làm cơ sở xây dựng Đề án cho huyện; các địa phương cần xác định trước nhu cầu trong từng tiểu dự án, để khi có vốn là triển khai thực hiện ngay, không để bị động; đề nghị lãnh đạo các huyện vận động, tuyên truyền để đồng bào nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình, thông qua đó thấy rõ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS và miền núi của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng./.

                                                                                                          Mạnh Bình

 

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2344

Tổng số lượt xem: 1958130