Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh thăm hỏi, động viên người có uy tín huyện Sơn Hà bị ốm đau.

17/07/2023 20:32    145

Sáng ngày 15/7/2023, ông Nguyễn Thế Nhân - Phó Trưởng Ban, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đi thăm người có uy tín huyện Sơn Hà bị ốm đau.

 Cùng đi có đại diện lãnh đạo Phòng Chính sách Dân tộc thuộc Ban và đại diện UBND các xã: Sơn Giang, Sơn Thủy huyện Sơn Hà. Ban Dân tộc tỉnh đã đến thăm hỏi Ông Đinh Nghinh, người uy tín thôn Làng Rê, xã Sơn Giang và ông Đinh Công Ối, người uy tín thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà.

     (Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đến thăm ông Đinh Nghinh – Người có uy tín thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà)

Ông Nguyễn Thế Nhân – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe ông Đinh Nghinh và ông Đinh Công Ối; qua đó cũng trao đổi nắm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của địa phương và việc thực hiện nhiệm vụ của người uy tín trong đồng bào DTTS, vận động nhân dân trong thôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là người có uy tín tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương.

( Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đến thăm ông Đinh Công Ối – Người có uy tín thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà)

Ông Nguyễn Thế Nhân thông tin thêm cho người có uy tín về tình hình Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của tỉnh và huyện Sơn Hà. Đây là Chương trình chính sách dân tộc lớn, có nhiều điểm mới, người có uy tín cần kịp thời nghiên cứu nắm bắt chính sách để vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các nội dung Chương trình tại địa phương để nâng cao thu nhập cho người dân trên vùng góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Thay mặt Lãnh đạo Ban, ông Nguyễn Thế Nhân đã gửi chế độ thăm ốm Người có uy tín cho ông Đinh Nghinh và ông Đinh Công Ối và chúc các Ông mau chóng phục hồi sức khỏe, tiếp tục nêu gương và tích cực thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, phát triển KTXH ở địa phương ./.

                                                                                                Vũ Lục

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1864

Tổng số lượt xem: 4879805