Truy cập nội dung luôn

Ban Dân tộc tỉnh thăm viếng người có uy tín qua đời của huyện Sơn Hà

11/07/2022 09:35    130

Ban Dân tộc tỉnh thăm viếng người có uy tín qua đời của huyện Sơn Hà

Ban Dân tộc tỉnh thăm viếng người có uy tín qua đời của huyện Sơn Hà

Tài liệu đính kèm: Viếng ông Ken NCUT huyện Sơn Hà - 30 tháng 6 (1).pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 762

Tổng số lượt xem: 3155246