Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

02/07/2021

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 29/6/2021, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, tham dự Hội nghị có các Phó Trưởng ban và toàn thể công chức của cơ quan, ông Trần Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tập thể lãnh đạo Ban và toàn thể công chức tập trung thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đề ra như: Chính sách đối với người có uy tín; tiến độ chuẩn bị kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn miền núi; phương án khắc phục sạt lở Dự án định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện; công tác hành chính, quản trị, tài chính, báo cáo được thực hiện kịp thời, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và một số nguyên nhân khách quan, có những nhiệm vụ chưa được triển khai theo kế hoạch tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa; thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại các địa phương, …dẫn đến tỷ lệ giải ngân 6 tháng thấp, kinh phí chưa thực hiện đã bị cắt giảm, ảnh hưởng đến kế hoạch công tác năm của Ban.

Ông Lê Quang Bình, Trưởng phòng CSDT phát biểu

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, ông Trần Văn Mẫn yêu cầu các phòng thuộc ban cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Phòng Chính sách Dân tộc: Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2022 do phòng quản lý, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tham mưu tổ chức họp trực tuyến với các huyện miền núi (trong điều kiện dịch Covid-19 kéo dài) về thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN; Làm việc với Học viện Dân tộc hoặc đơn vị khác có đủ năng lực để thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức công tác cho các cán bộ làm công tác dân tộc, nghiên cứu phương án thực hiện phù hợp với tình hình dịch bệnh; linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn; Chủ trì, phối hợp với kế toán Ban rà soát các nội dung kế hoạch thực hiện chính sách, trong đó có chính sách người có uy tín để tham mưu điều chỉnh kế hoạch thực hiện phù hợp, đảm bảo sử dụng có hiệu quả kinh phí thực hiện các chính sách.

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn: Tham mưu thành lập Ban soạn thảo nội dung tuyên truyền; Đề xuất điều chỉnh hình thức tuyên truyền các Đề án để triển khai phù hợp với tình hình dịch bệnh có thể kéo dài. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2022; trong đó lưu ý: mở rộng lĩnh vực, hình thức nhằm làm phong phú, thu hút sự tiếp cận thông tin của đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nội dung tuyên truyền gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Giao Phòng Tuyên truyền và Địa bàn quản lý Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Dân tộc tỉnh, phân công đồng chí Đỗ Minh Hải làm Trưởng ban Biên tập. Nội dung hoạt động của trang web cần chủ động phản ánh kịp thời, mở rộng nội dung và hình thức đưa tin, chú trọng đến những điển hình về người có uy tín, các sự kiện có tính thời sự, mô hình hay, hiệu quả trong làm kinh tế của người dân vùng DTTS và miền núi để làm phương tiện truyền tải hiệu quả chính sách dân tộc đến người dân; Xây dựng phương án sơ kết, tổng kết chương trình, đề án linh hoạt trong điều kiện có dịch và nguồn kinh phí bị cắt giảm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Phối hợp phòng Chính sách Dân tộc rà soát, kiến nghị về những bất cập đối với việc xác định thôn ĐBKK vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong việc thụ hưởng chính sách theo quy định của Trung ương; Dự  thảo  Kế  hoạch  triển  khai  thực  hiện  Quyết  định  số  414/QĐ-TTg  ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ đã trình UBND tỉnh. Sau khi Kế hoạch được phê duyệt, kịp thời tham mưu triển khai thực hiện; Về đề xuất sắp xếp, sáp nhập phòng KH-TH: sau khi có văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ngành, Ban sẽ thực hiện việc sắp xếp lại các phòng, trong đó có phòng KH-TH.

Thanh Tra Ban: Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra tại huyện Minh Long và huyện Sơn Tây theo kế hoạch phê duyệt. Kịp thời báo cáo thường xuyên và định kỳ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Bà Đỗ Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng Ban phát biểu tại Hội nghị

Văn phòng Ban: Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo phục vụ họp trực tuyến và sử dụng thông tin mạng. Lập kế hoạch, dự toán năm 2022 trang bị phòng họp đảm bảo phục vụ làm việc trực tuyến giữa Ban với các địa phương và cơ quan cấp trên; Thực hiện lưu chuyển, trình ký văn bản qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản iOffice, không dùng văn bản giấy từ ngày 01/7/2021 (trừ các văn bản thực hiện theo Quy chế về công tác thư, các đơn vị chưa thực hiện liên thông); Rà soát lại hồ sơ, quy trình thực hiện ISO, trường hợp có bất cập, phát sinh chưa hợp lý thì đề xuất lãnh đạo Ban xem xét quyết định để phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính; Kiểm tra, tìm nguyên nhân được đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2020 thấp, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả nhằm cải thiện công tác cải cách hành chính của Ban trong thời gian đến; Phối hợp với các phòng Chính sách Dân tộc chuẩn bị kế hoạch, nội dung tổ chức chương trình lễ hội văn hóa, ẩm thực đặc sắc các dân tộc tỉnh.

 

Ông Trần Văn Mẫn trao Bằng khen, Giấy khen và danh hiệu CSTTĐCS cho tập thể và cá nhân

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 01 tập thể, 01 cá nhân; đã tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 02 cá nhân và Giấy khen của Trưởng ban cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2020./.

                                           Mạnh Bình

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào ?
% Bình chọn
0% 0
a. Đẹp
0% 0
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2539

Tổng số lượt xem: 1957730