Truy cập nội dung luôn
BAN DÂN TỘC

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tại huyện Sơn Tây

08/12/2023 09:36    69

Thực hiện Kế hoạch số 526/KH-BDT ngày 08/06/2023 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình thuộc Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (Chương trình); Ban Dân tộc tỉnh tổ chức kiểm tra (đợt 2) đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần do Ban Dân tộc tỉnh chủ trì.

Trên cơ sở đó, ngày 08/12/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 02 xã Sơn Bua và Sơn Liên của huyện Sơn Tây. Thành phần Đoàn kiểm gồm: ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Ban. Thành phần ở địa phương gồm: ông Bạch Ngọc Thêm, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các bộ phận chuyên môn của xã có liên quan.

Quang cảnh làm việc tại xã Sơn Liên

Nội dung kiểm tra: theo dõi tình hình thực hiện Chương trình gồm: tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các dự án; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần và các nội dung khác có liên quan...; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, những bài học kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần do Ban Dân tộc tỉnh chủ trì.

Ông Nguyễn Thế Nhân, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc ở xã Sơn Bua

Thông qua công tác kiểm tra có thể thấy, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức và triển khai thực hiện Chương trình, bước đầu đã đem lại những hiệu quả nhất định, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của xã so với bình quân của khu vực khác; góp phần phát triển toàn diện nhất là về cơ sở hạ tầng, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Chương trình vẫn còn gặp phải những bất cập, hạn chế như sau:

Ông Bạch Ngọc Thêm, PCT UBND huyện Sơn Tây phát biểu tại buổi làm việc

Một số nội dung lần đầu tiên triển khai thực hiện, nên cán bộ, công chức xã vừa nghiên cứu văn bản vừa triển khai thực hiện, nên còn nhiều lúng túng; Kế hoạch vốn năm 2023 phân bổ chậm; bên cạnh đó, một số Bộ, ngành ở Trung ương chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; một số văn bảnhướng dẫn chưa rõ ràng, cụ thể nên địa phương khó triển khai thực hiện dẫn đến chậm tiến độ và tỷ lệ giải ngân thấp; Chưa hướng dẫn cụ thể về hình thức cho vay, định mức vốn cho vay, thời gian cho vay và lãi suất vay đối với nội dung hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 9, nên dừng thực hiện; việc thực hiện Dự án 8 do khảo sát, đăng ký nhu cầu chưa sát dẫn đến vốn bố trí nhiều, nhưng khi triển khai có ít đối tượng thực hiện nên giải ngân không hết vốn; Trên địa bàn xã 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số và còn nhiều khó khăn, việc phát huy nội lực thực sự rất hạn chế, nên với những dự án thực hiện trên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn, việc huy động sự đóng góp của người dân, kể cả bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động đều rất khó khăn; Công tác truyên truyền phổ biến nội chương trình mục tiêu quốc gia của chính quyền, đoàn thể hiệu quả chưa cao; trình độ dân trí còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhận thức của một bộ phận người dân đối với chương trình còn gặp nhiều khó khăn; Địa phương chưa chủ động trong cân đối nguồn lực ngân sách địa phương….

Kiểm tra thực tế công trình thủy lợi Nước Chớt tại xã Sơn Bua

Kiểm tra nhà của hộ dân được hỗ trợ về nhà ở (Dự án 01)

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 02 xã Long Môn và Long Hiệp của huyện Minh Long. Đoàn đã nhận định các địa phương đều gặp những khó khăn tương tự trong việc triển khai thực hiện Chương trình./.

                                                                                                                      Mạnh Bình

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 513

Tổng số lượt xem: 4054948